ATAG CV-ketels zijn ‘warmtepomp-ready’

De CV-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen; een installatie, bestaand uit een warmtepomp én CV-ketel die met elkaar samenwerken. De warmtepomp zal het grootste deel van de verwarming voor haar rekening nemen. Met een hybride verwarmingssysteem is er minder aardgas nodig. Zo wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. CO2 wordt als één van de veroorzakers gezien van de gevolgen van de wereldwijde klimaatveranderingen.

Nu al zijn alle ATAG CV-ketels geschikt om in combinatie met een hybride warmtepomp een woning te verwarmen.
  Ontdek de Energion M Hybride