CV-ketel taboe in 2021?

De CV-ketel staat volop onder de aandacht in de media. Er is veel onduidelijkheid over de rol van de CV-ketel bij het verwarmen van een woning. Is er nog ruimte voor de CV-ketel?

Aanleiding is het Manifest dat op 28 maart 2018 -  is overhandigd aan de 2e Kamer. Naar aanleiding hiervan wordt in diverse krantenartikelen en online nieuwssites vooral het einde van de CV-ketel benadrukt. Waar gaat het nu echt om?

Is in 2021 de CV-ketel taboe in de Nederlandse woningen?

De CV-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen, waarin een warmtepomp het grootste deel van de verwarming voor haar rekening zal nemen. De CV-ketel ondersteunt slechts in die gevallen, wanneer er een verhoogde warm water behoefte is, dan wel extra warmte noodzakelijk is bij strenge vorstperioden. Op deze manier is er minder aardgas noodzakelijk en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

De CV-ketel blijft dus bestaan?

Jazeker, alleen deze gaat samenwerken met een hybride warmtepomp. CV-ketels zijn dus niet taboe. Deze gaan in combinatie met een warmtepomp zorgen voor de verwarming en warm water van de woning.

Wat is de rol van ATAG hierin?

Als lid van De Nederlandse Verwarmingsindustrie zet ATAG maximaal in op het zo snel mogelijk realiseren van duurzame comfortabele hybride verwarmingssystemen. Zo zal een versnelde verduurzaming van de Nederlandse woningen plaatsvinden, waarbij minder aardgas noodzakelijk is voor het verwarmen van de woning.

Waarom een hybride verwarmingssysteem?

Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen  in de energietransitie, de overgang van aardgas naar andere energievormen. Nederland volledig ‘omzetten’ naar all-electric is – lettend op de huidige omstandigheden – nu nog niet mogelijk. Dit levert problemen op in de energievoorziening, omdat het bestaande elektriciteitsnetwerk nu nog niet beschikt over de juiste capaciteit.

Meer over hybride warmtepompen

Hoe zien wij deze energietransitie?

Wij maken geen vooringenomen keuze vwb energiedrager en techniek, maar het meest belangrijke van de ‘van gas los discussie’ is dat ATAG een keuze maakt op basis van een maximale reductie van de CO2 uitstoot tegen minimale kosten. Van energiebron tot gebruiker. En hierbij wordt geen enkele samenwerking tussen energievormen uitgesloten. Alleen op deze manier is het mogelijk om ‘vol gas naar CO2 neutraal’ te gaan.

ATAG's visie op duurzaamheid