DE GASKETELWET

Sinds 1 oktober jl. is de Gasketelwet van kracht. Dit betekent dat de installateur aan wettelijke eisen moet voldoen om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen te mogen uitvoeren.
Deze werkzaamheden omvatten het installeren, repareren, onderhouden én het in bedrijf stellen van CV-ketels, gashaarden en geisers.

Goed om te weten is dat er een overgangstermijn geldt van anderhalf jaar. Dit betekent dat je uiterlijk tot 1 april 2022 de tijd hebt om het zgn. CO- certificaat te halen. Zonder certificaat ben je in overtreding en kan je een boete krijgen. Dit geldt ook voor consumenten, die een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Ook een monteur moet vakbekwaam zijn, dwz kennis van zaken hebben over de oorzaken van koolmonoxide ongevallen, moet hij rookgasmetingen kunnen doen en deze beoordelen. Wanneer je het certificaat hebt gehaald, krijg je een keurmerk van de overheid. Hierdoor wordt het duidelijk voor de consument dat jouw bedrijf gecertificeerd is.

Daarnaast is er ook een zgn. online register, waarin je bedrijf wordt vermeld. Een certificaat kan behaald worden bij instellingen, die door de overheid worden aangewezen.