Geluidseis warmtepomp

Het huidige Bouwbesluit 2012 stelt geen geluidseisen aan buitenruimten, en daarmee ook niet aan het geluid van buitenunits. In het vernieuwde Bouwbesluit dat per 1 januari 2021 wordt ingevoerd, worden de geluidseisen voor buitendelen van warmtepompen wel meegenomen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten aan de branche.

* Oorspronkelijk zouden deze eisen tegelijk met het nieuwe BENG-stelsel van kracht worden, op 1 januari 2021. Het kabinet heeft echter besloten de invoering met drie maanden uit te stellen, ‘om de bouw- en installatiesector tijd te geven aan de nieuwe eisen te voldoen’.

Geluidseis toegelicht

De geluidseis voor buitenunits van warmtepompen begint steeds duidelijker vorm te krijgen. Er is een compromis bereikt tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, de installatiebranche en de fabrikant.

De nieuwe geluidseis gaat waarschijnlijk 40 dB(a) op de erfgrens beslaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dag en nacht. Straks mag de buitenunit van de warmtepomp overdag maximaal 45 dB(a) produceren op de erfgrens en in de avond en nacht geldt 40 dB(a). De warmtapwaterbereiding zou dan overdag plaats kunnen vinden en wellicht ook zoveel mogelijk de ontdooicycli. S’ nachts zou de unit dan stiller kunnen zijn.

Tonaliteit van de unit

De eisen rond tonaliteit (continu geluid van ongeveer dezelfde toonhoogte), het zogeheten hinderlijk geluid worden soepeler. In het oorspronkelijke voorstel zou elke buitenunit die ook maar enigszins tonale frequenties produceerde, ‘beboet’ worden met 5 dB.

Hiervoor in de plaats komt nu een nieuwe methode die buitenunits indeelt in meerdere categorieën, al naar gelang de hoeveelheid tonale geluiden die ze produceren.

Tot 2024 zijn er twee manier toegestaan voor het meten van die tonaliteit. Een internationale methode (NEN-ISO 1996-1:2016) en een Europese Zwitserse methode (DIS47315/150257), die ook gebruikt wordt in Duitsland.

Bij de Zwitserse methode worden drie stappen geïdentificeerd, met tonaliteitscorrecties van 0 dB, 3 dB en 6 dB. De tweede, internationale, methode hanteert bij de tonaliteitscorrectie stappen van 1 dB, van 0 dB tot en met 6 dB. Dit geeft fabrikanten een prikkel om hun tonaliteit aan te pakken, omdat je niet gestraft wordt met 5 dB als de warmtepomp nog een klein beetje tonaal geluid produceert.

Waarom is de datum van de geluidseis verschoven naar 1 januari 2021?

Volgens het ministerie heeft het verschuiven dat de geluidseis twee redenen. De eerste reden heeft te maken met het feit dat er samenhang is met de BENG-eisen. En aangezien die vertraging opgelopen hebben, ligt het voor de hand om de inwerkingtreding van de geluidseis hierop aan te passen. Een tweede reden is, zo zegt het ministerie, dat het opstellen van de bepalingsmethode voor de geluidseisen voor warmtepompen meer tijd kost dan was verwacht.

Oorspronkelijk zouden deze eisen tegelijk met het nieuwe BENG-stelsel van kracht worden, op 1 januari 2021. Het kabinet heeft echter besloten de invoering met drie maanden uit te stellen, ‘om de bouw- en installatiesector tijd te geven aan de nieuwe eisen te voldoen’.

Meer advies over de warmtepomp?

Vraag dit direct aan uw ATAG Adviseur

Neem contact op