De veranderende gassamenstelling

Al vanaf 1 december 2016 zijn alle ATAG gastoestellen goedgekeurd voor de genoemde gassen. Dit is te herkennen aan een speciale toevoeging op het typeplaatje en verpakking.
Deze toevoeging geeft aan dat de gastoestellen voldoen aan het Besluit Gastoestellen en wordt met de volgende vermelding in het installatievoorschrift weergegeven:

 

VERKLARING GASSOORT K

De samenstellingsbandbreedte van onze huidige gassen (Gronings aardgas G) gaat na 2021 veranderen. Voor een veilige overgang naar deze gassen zijn alle ATAG cv-ketels geschikt om te werken onder de veranderende gassamenstellingen.
 
Het nieuwe gas heet G+ gas. De eisen waaraan het toestel moet voldoen zijn vastgelegd in een zgn. praktijkrichtlijn NEN-NTA 8837. Het G+ gas wordt gekenmerkt door een nieuwe toestelcategorie Gasgroep K.
 
Dit toestel is afgesteld voor de toestelcategorie K en is hiermee geschikt voor het gebruik van zowel G en G+ distributiegassen volgens de specificaties zoals die zijn weergegeven in de NEN-NTA 8837, Wobbe-index (Ws) 43,46-45,3 MJ/m3 (0°C). Ook kan dit toestel opnieuw worden afgeregeld voor de toestelcategorie E (I2E) en is daarmee geschikt voor het gebruik van hoogcalorische distributiegassen. Voor de exacte verbrandingswaarde en samenstelling verwijzen we naar de NEN-NTA 8837.