“Er is veel lawaai over geluid van de warmtepomp buitenunit”.

 “Er is veel lawaai over geluid van de warmtepomp buitenunit”. Maar er komt meer duidelijkheid over de geluidseisen voor toepassingen van de buitenunits. Overdag wordt maximaal 45 dB getolereerd en ‘s avonds en ’s nachts is dit 40 dB op de perceelgrens. Daarnaast wordt de eis van tonaliteit gewijzigd. Was er eerst sprake van een zng. ‘tonaliteitsstraf’ van 5 dB, deze komt te vervallen en wordt op een andere –soepelere – manier ingevuld.

 

Dag en nacht verschil
Er gaat een onderscheid komen tussen dag- en nachtbedrijf. Overdag mag de buitenunit meer geluid maken. Wanneer er sprake is van tapwaterbereiding – vooral van 7.00 uur tot 19.00 uur kan de buitenunit harder werken en maakt dus meer geluid. ’s Nachts wordt er dan minder geluid geproduceerd. Dit heeft ertoe geleid dat het geluidsniveau ’s nachts bepaald is op 40 dB, terwijl overdag 45 dB is toegestaan. De genoemde getallen gelden voor de situatie op de perceelgrens.

 

Tonale geluiden

Ook de eisen rondom tonaliteit worden versoepeld. Tonaal geluid bevat één of meer  zgn. zuivere tonen, die bij de “toehoorder” overkomt als bijv. piepen, fluiten of brommen. Dit is extra vervelend en werd in de oude norm bestraft met een zgn. geluidsboete van 5dB. Voor vele buitenunits bleek deze boete onoverkomelijk en daarom wordt in de nieuwe wetgeving rekening gehouden met de hoeveelheid tonale geluiden die worden geproduceerd. En van hieruit worden de buitenunits ingedeeld in diverse categorieën.
 

Alle ATAG Energion buitenunits kunnen voldoen aan de gestelde eisen, die vanaf 1 januari 2021 in het vernieuwde Bouwbesluit worden doorgevoerd.

Mede door de speciale Silence Mode functie op alle toestellen wordt er ingespeeld op de verschillende dag- en nachtwaarden.