ATAG, Passie voor duurzaam

De cv-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen, waarin een warmtepomp het grootste deel van de verwarming voor haar rekening zal nemen. De cv-ketel ondersteunt slechts in die gevallen, wanneer er een verhoogde warm water behoefte is, dan wel extra warmte noodzakelijk is bij strenge vorstperioden.
 

 
Op deze manier is er minder aardgas noodzakelijk en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. ATAG CV-ketels zijn geschikt om in combinatie met een zgn. hybride warmtepomp je woning te verwarmen. Er leven veel vragen en er bestaan veel onduidelijkheden rondom de cv-ketel en de toepassing hiervan op korte termijn. Daarom hebben we een aantal zaken op een rij gezet:
 

Is in 2021 de cv-ketel taboe in de Nederlandse woningen?

De cv-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen, waarin een warmtepomp het grootste deel van de verwarming voor haar rekening zal nemen. De cv-ketel ondersteunt slechts in die gevallen, wanneer er een verhoogde warm water behoefte is, dan wel extra warmte noodzakelijk is bij strenge vorstperioden. Op deze manier wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

De cv-ketel blijft dus bestaan?

 Jazeker, alleen deze gaat samenwerken met een hybride warmtepomp. CV-ketels zijn dus niet taboe, gaan alleen in combinatie met een warmtepomp zorgen voor de verwarming en warm water van de woning.

Wat is de rol van ATAG hierin?

Als lid van de brancheorganisatie VFK – de vereniging van ketel fabrikanten - zal ATAG maximaal inzetten op het realiseren van duurzame comfortabele hybride verwarmingssystemen. Op deze manier zal een versnelde verduurzaming  van de warmtevraag van de Nederlandse woningvoorraad plaatsvinden. Alleen zo kunnen we snel  naar een CO2-neutrale leefomgeving gaan

Waarom hybride verwarmingssystemen?

Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen  in de energietransitie. Nederland volledig ‘omzetten’ naar All-Electric is – lettend op de huidige omstandigheden – nu nog niet mogelijk. Dit levert problemen op in de energievoorziening, aangezien het bestaande elektriciteitsnetwerk op dit moment nog niet beschikt over de juiste capaciteit.