DE ROL VAN ATAG ZONE BIJ DE ZONEREGELING

ATAG Zone biedt toegang tot de wereld van domotica, verbindt de ATAG Zone produkten zoals CV-ketel, warmtepomp en menggroepen en legt de koppeling met Apple Homekit. Zo krijgt de gebruiker de totale controle over zijn woning via tablet of smartphone. Een voorbeeld: “Siri, zet de verwarming in de slaapkamer op 20˚C”.  ATAG Zone maakt het mogelijk en speelt een belangrijke rol bij de zoneregeling.

REGELING EN ZONEREGELING – HET VERSCHIL

Een modulerende regeling maakt het mogelijk om de verwarming zo efficiënt mogelijk te laten verwarmen, doordat de warmtevraag afgestemd wordt op de exacte behoefte. Een modulerende zoneregeling maakt het mogelijk om de vraag en de aangevoerde warmte per zone op elkaar af te stemmen. Zo krijgt iedere ruimte precies de gevraagde warmte en de aanvoertemperatuur die hiervoor nodig is.
 

VRAGEND EN UITVOEREND

Bij een ‘zone’ is er sprake van een ‘vragend element’ - de thermostaat - en een ‘uitvoerend’ element voor de verdeling van warmte, nl. de pomp of klep. De één kan niet zonder de ander. Door gebruik te maken van ATAG zoneregeling is het uitvoerende element in staat om perfect de vraag van de thermostaat en de warmteproductie van het verwarmingstoestel in goede banen te leiden.
 
De zoneregeling van ATAG - onderdeel van het ATAG Zone platform -  is zo ingericht dat het kan communiceren met en tussen alle warmteopwekkers en maximaal 6 verschillende afgiftezones.

BESCHIKBAAR IN 2 VARIANTEN

ATAG Zone module

De ATAG Zone modules zijn erop gericht om gemakkelijk 2 of 3 zones in te richten bij je klant. Deze alles-in-één modules bevat een verdeler, een modulerende pomp per zone, de Zone Manager en eventueel mengkleppen. Alles in de module is vooraf aangesloten, alleen de aanvoer & retour van de warmteopwekker en de verschillende zones moeten worden aangesloten. Gemak staat centraal bij deze meest complete modules.
 
Voor de Menggroep modules geldt dat er altijd één zone ongemengd is in de module en de ander groepen zijn uitgerust met een mengklep. Bijvoorbeeld: bij de Menggroep module III zijn 2 groepen gemengd, en 1 ongemengd. Bij de Directe groep module worden alle groepen ongemengd bediend.

Belangrijk om te weten is dat de ATAG Zone modules standaard al zijn voorzien van een ATAG Zone Manager!

ATAG Zone Manager

De ATAG Zone Manager is een separate zoneregelaar die flexibel ingezet kan worden om bestaande of los geïnstalleerde hydraulische componenten (autonome pompen, 2-weg-kleppen, etc.) te koppelen aan ATAG Zone CV-ketels of warmtepompen. De Zone Manager is dezelfde  regelaar die ook geplaatst is in de ATAG Zonemodules. Hiermee worden alle aanvoer- en retourtemperaturen gemonitord en geregeld en kunnen mengkleppen en losse aan/uit thermostaten per zone aangesloten worden.
 
De Zone Manager is ook te verkrijgen in een Light uitvoering, waarmee maximaal 2 zones aangestuurd kunnen worden met een 230v of potentiaalvrij contact voor bijvoorbeeld vloerverwarmingsknoppen of pompen.
 

ALLES IN 1 OVERZICHT

Bovenstaande informatie wordt ook weergegeven in een handig assortimentsoverzicht incl. prijzen en artikelnummers. 
 

Assortimentsoverzicht >>