Is de CV-ketel taboe in 2021?

Op dit moment staat de CV-ketel volop onder de aandacht in de media. Er is veel onduidelijkheid over de rol van de CV-ketel bij het verwarmen van een woning. Is er nog ruimte voor de CV-ketel?

Aanleiding is het Manifest dat op 28 maart jl. -  is overhandigd aan de 2e Kamer. Naar aanleiding hiervan wordt in diverse krantenartikelen en online nieuwssites vooral het einde van de CV-ketel benadrukt. Waar gaat het nu echt om?

Is in 2021 de CV-ketel taboe in de Nederlandse woningen?

De CV-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen, waarin een warmtepomp het grootste deel van de verwarming voor haar rekening zal nemen. De CV-ketel ondersteunt slechts in die gevallen, wanneer er een verhoogde warm water behoefte is, dan wel extra warmte noodzakelijk is bij strenge vorstperioden. Op deze manier is er minder aardgas noodzakelijk en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

De CV-ketel blijft dus bestaan?

Jazeker, alleen deze gaat samenwerken met een hybride warmtepomp. CV-ketels zijn dus niet taboe. Deze gaan in combinatie met een warmtepomp zorgen voor de verwarming en warm water van de woning.

Ontdek de Energion M Hybride