Hoe wordt Nederland CO₂-neutraal?

Wat betekent de energietransitie voor Nederland? In 2030 stopt de winning in Groningen. Regeringen, installateurs, belangenverenigingen uit de installatiebranche, elektriciteitsbedrijven, milieuorganisaties: iedereen werkt mee aan de uitdaging tot blijvend comfort in huis zonder aardgas, in ons land en de rest van de wereld.

Klein, maar niet minder belangrijk

Met 41.543 km2 oppervlakte is Nederland klein. Klimaatverandering vraagt om een internationale aanpak. Nederland stemde samen met 28 andere Europese landen in met het VN-Klimaatakkoord. Een verdrag waarbij wereldwijd is afgesproken de opwarming zoveel mogelijk te beperken. Nederland streeft naar 49% minder CO2 -uitstoot in 2030 dan in 1990.

Dat gaan we op drie manieren bereiken:

  1. Minder energie gebruiken.
  2. Duurzame energie inzetten.
  3. Zo weinig mogelijk fossiele energie gebruiken (aardgas, aardolie, steenkolen).