Stilste warmtepomp in zijn klasse

Een warmtepomp is een logische stap naar duurzaam verwarmen. De gasmeter loopt minder hard op of er is helemaal geen sprake meer van een gasrekening. Er verschijnen in de media allerlei berichten over geluidsniveau van de warmtepompen. Is dit de waarheid en wat zijn de feiten?

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Iedere warmtepomp maakt geluid. Maar algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Een feit is wel dat er sprake is van omgevingsgeluid. Of dit storend is? Dat is de vraag.

Neemt niet weg dat bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M serie er veel aandacht is besteed aan het zoveel wegnemen van geluid. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de Energion M de stilste in zijn klasse is.

Het geluidsniveau van de ATAG Energion M serie is te vergelijken met geluid dat je hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met een zacht spelende radio (40 dB) en een normaal gesprek (60 dB) in. Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden.

Opstellingsplaats van de warmtepomp

De opstellingsplaats van de warmtepomp is dan ook een belangrijk punt om in gedachten te houden. Oftewel: wanneer de warmtepomp is geplaatst in een hoek met wanden of onder een dak, maakt het meer geluid dan een warmtepomp geplaatst op enkel een wand met vrije ruimte eromheen óf vrij opgesteld met geen wanden erom heen. In het laatste geval kan het gemakkelijkst heel veel lucht in trilling worden gebracht en sterft het geluid het snelst uit.

Afhankelijk van de mate waarin een lucht/water warmtepomp buitenunit is ingesloten van wanden is de geluidsdruk meer of minder. De buitenunit kan dus het beste op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst om trillingsenergie direct bij de voet af te vangen.

Wanneer de warmtepomp op het dak wordt geplaatst kan deze ook verwerkt worden in een dakkap, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. Allereerst op het vlak van esthetiek door zo min mogelijk inbreuk te doen op de uitstraling van de woning. Daarnaast zorgt het voor een lager geluidsniveau. Het geluid wordt via het dak weggevoerd, zodat bewoners hier geen last van hebben. Zo zorgen we hier voor een inventieve oplossing.

Nieuw geluidseis voor warmtepompen

Er is veel te doen over het geluid dat warmtepompen maken. Oorspronkelijk zouden de nieuwe geluidseisen voor buitendelen van warmtepompen met het vernieuwde Bouwbesluit per 1 januari 2021 ingaan. Het kabinet had echter besloten de invoering met drie maanden uit te stellen, ‘om de bouw- en installatiesector tijd te geven aan de nieuwe eisen te voldoen’. Met het nieuwe Bouwbesluit, dat per 1 april 2021 is ingegaan, is de particulier beter beschermt tegen het geluid dat warmteompen maken.
 

Geluidseis toegelicht

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dag en nacht. De nieuwe geluidseis van warmtepompinstallaties is aangescherpt naar maximaal 40dB op de perceelgrens gedurende de nacht (19.00-07.00 uur). Dat is een flinke aanscherping van de regels, want tot voor kort mochten kleinere installaties tot 6 kW nog 65 dB(a) produceren en grotere installaties tot 12kW 70 dB(A). Overdag mag de buitenunit van de warmtepomp maximaal 45 dB(a) produceren op de erfgrens.

Geluidsbeperkende maatregelen

De buitenunits van de ATAG Energion M serie hebben een stille werking dankzij het speciaal gevormde  - geluid reducerende - ventilatorblad. Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De combinatie van het ventilatorblad en de compressor draaien in zgn. ‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en –trillingen worden afgevlakt.

Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid. Dankzij deze maatregelen is de ATAG Energion M de stilste in zijn klasse.

Meer over ATAG Energion M warmtepompen

Advies door een specialist

Laat je goed informeren, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. De ATAG SelectDealer kijkt met je mee en biedt de beste oplossing voor jouw situatie om op een energiezuinige- en duurzame manier je woning te verwarmen.

Zoek een ATAG dealer