Wat het Klimaatakkoord voor jou betekent

In 2030 zullen de broeikasgassen met 49% teruggebracht worden ten opzichte van 1990. Dat is het doel van het Nederlandse klimaatakkoord. Hiermee worden stappen gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om deze doelstelling te realiseren is er een pakket aan maatregelen vastgesteld per sector (elektriciteit, landbouw en landgebruik, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit) die impact hebben op alle Nederlanders. Wat betekenen de maatregelen voor jou? Dit zijn de belangrijkste punten voor huiseigenaren.

Dit zijn de belangrijkste punten voor huiseigenaren

1,5 miljoen woningen zonder aardgas

Er moeten in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af. Er zijn vele alternatieven, zoals een warmtepomp of warmtenet. Ook staat waterstof veel in de publieke belangstelling.

Nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting

75 % van alle nieuwbouwwoningen die tot 2021 worden opgeleverd mogen geen aardgasaansluiting meer hebben. Is dit niet mogelijk? Dan moeten bouwers meerwerkpakketten aanbieden waarin de overstap naar aardgasvrij wonen makkelijker wordt. Denk hierbij aan extra isolatie en zonnepanelen. Eigenaren kunnen geld lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds als zij de woning alsnog aardgasvrij willen maken.

Kosten verduurzaming

Het kabinet wil de energietransitie zo betaalbaar mogelijk maken, zodat de huishoudportemonnee zoveel mogelijk wordt ontzien. De kosten mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Anders zal de Rijksoverheid met extra ondersteuning komen.


Subsidieregeling en andere financieringsmogelijkheden

Voor particulieren en burgerinitiatieven zijn er diverse subsidies en fondsen beschikbaar en zijn er een aantal regelingen voor particulieren voor zelf opgewekte energie:
ISDE-subsidie voor de investeringskosten van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en
biomassaketels
Salderingsregeling voor energie die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet
Postcoderoosregeling voor gezamenlijk opgewerkte energie
Zie voor de verschillende mogelijkheden www.energiebesparendoejenu.nl
Overdraagbare lening
Verder wordt een overdraagbare lening voor verduurzaming aangekondigd. Huiseigenaren nemen een lening voor een energiebesparende maatregel en kunnen deze bij verhuizing overdragen aan de nieuwe eigenaren.
Warmtefonds
Er komt een warmtefonds voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars voor het verduurzamen van de woning. Wie door de huidige leenvormen geen financiering kan krijgen kan hiervan gebruik maken. Het fonds biedt financiering met lage rente en lange looptijden voor huiseigenaren en Vereniging van Eigenaren tot een maximum van €25.000. Het idee is dat mensen die een lening afsluiten om te verduurzamen, de aflossing betalen met wat ze op hun energierekening besparen. Zo ben je per maand dus geen extra geld kwijt. Zodra de lening is afgelost, blijft de besparing nog steeds doorlopen.
Subsidie energiebesparing eigen huis
Ga je als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonvereniging of woningcorporatie voor je gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Dan is er de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor advies en maatregelen.


Energierekening

Naast de energiebelasting gaat ook de prijs voor aardgas per m3 geleidelijk omhoog en de elektriciteitsprijs (kWh) naar beneden. Het kabinet wil hiermee huishoudens stimuleren om duurzame maatregelen in je huis te nemen die het gasverbruik verminderen.


Koken en stoken op aardgas

De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. In principe kan na 2050 niemand meer koken op gas of stoken op aardgas. Uiterlijk eind 2021 maken alle Nederlandse gemeenten bekend welke wijk in welk jaar met de verduurzaming aan de slag gaat.
 

CV-ketel

Alle woningen mogen uiterlijk 2050 geen gebruik meer maken van aardgas voor verwarming en koken. Als alternatieve worden andere verwarmingsoplossingen genoemd als elektrisch koken, verwarmen via een centraal warmtenet of met een individuele warmtepomp. We hebben de tijd. Zo’n 7 miljoen woningen moeten namelijk de stap maken die nu matig geïsoleerd zijn. Je kunt het beste kiezen voor een logisch moment als een verhuizing, verbouwing of renovatie. Je kunt ook kiezen voor een tussenoplossing als een hybride warmtepomp voordat je volledig overgaat naar all-electric.


Meer aandacht voor windmolens

Windenergie speelt een grote rol in de energietransitie. En niet alleen op zee maar vooral op het land is het de goedkoopste en meest efficiënte bron van duurzame elektriciteit. De ambitie is om 50% van de opgewekte energie afkomstig is van windmolens op het land en eigendom wordt van omwonenden. Door het betrekken van de omwonenden bij windmolenparken wordt er meer draagvlak gecreëerd.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt zelf al een heleboel doen van grote tot kleine dingen voor het Klimaatakkoord. Denk hierbij aan het isoleren van je woning of het kopen van een schonere auto. Ook helpt het scheiden van afval en het bewuster omgaan met je energie. Zie voor de verschillende mogelijkheden: www.energiebespartendoejezo.nl. Voor sommige maatregelen krijg je subsidie, belastingvoordeel of financiering tegen een lage rente. Met kleine stappen kun je al veel besparen.

Wat levert het op?

Met al deze maatregelen wordt de klimaatverandering tegengegaan, maar zijn er nog andere positieve effecten. Denk hierbij aan dat energiebesparing uiteindelijk geld voor bedrijven en huishoudens oplevert door een lagere energierekening. Daarnaast wordt de lucht schoner en nemen andere milieuproblemen af.

Bron: Rijksoverheid, Het Klimaatakkoord

Meer weten over het Klimaatakkoord