ATAG's visie op duurzaamheid

Er zijn meerdere wegen die leiden naar CO2 neutraal.

ATAG onderschrijft het belang om zuinig en duurzaam met energie om te gaan en zorgt met haar verwarmingsproducten voor schone verbranding en een zeer lage CO2 -uitstoot zonder comfort in te leveren zodat je geniet van een energiezuinige woning.

Er wordt veel gesproken over het feit dat ieder huishouden 'van gas los' moet. Een kleine aanvulling is hier op zijn plaats; 'we moeten van het aardgas af'. Er zijn verschillende andere vormen van gas, zoals bijvoorbeeld biogas verkregen uit natuurlijk materiaal, die wel een bijdrage leveren aan het hoofddoel CO2 uitstoot naar 0  in 2050.
 

Maximale reductie van de CO₂-uitstoot

Duurzaamheid heeft in onze ogen niets te maken met techniek, maar hoe de (duurzame) energie is opgewekt. Daarom maken we ook geen vooringenomen keuze vwb energiedrager en techniek, maar wordt onze keuze gemaakt op basis van een maximale reductie van de CO2-uitstoot.


 

Oplossingen voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving van Nederland

In de infographic ‘Duurzaamheid in de gebouwde omgeving in Nederland’ brengen de experts van Kiwa Technology op heldere wijze in beeld voor welke uitdagingen staan als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot en welke oplossingen daarbij denkbaar zijn. 

Infographic >>

Samen voor een mooie toekomst

We sluiten geen enkele samenwerking tussen energievormen uit en weten ook dat gas ‘eindig’ is. Met deze gegevens wordt er nu al als gezamenlijke industrie gewerkt aan diverse mogelijkheden om met elkaar versterkende energievormen tot het centrale doel te komen. Wanneer de doelstelling als leidend wordt beschouwd en niet de energiedrager en gekoppelde techniek is het mogelijk om met elkaar – van bron tot gebruiker – CO₂ -neutraal te worden in 2050.

Het doel centraal

Terug naar het centrale doel: CO₂-uitstoot naar nul. Het is van groot belang dat deze doelstelling centraal blijft staan en niet de middelen hoe te komen tot het doel.

Betaalbaar

Er ligt een enorme taak om de energietransitie betaalbaar te houden. De bestaande woningvoorraad zal er ook nog zijn in 2050.

Techniek is niet bepalend

De doelstelling moet leidend blijven en niet het denken in technieken. Zo wordt de industrie ook blijvend uitgedaagd om innovaties te blijven ontwikkelen.

Samenwerking

De Hoog Rendement techniek van CV-ketels kan niet meer verbeterd worden. Nieuwe innovatieve energieconcepten zijn nodig. Samenwerking van diverse energievormen staat hierin centraal.