11-06-2024

Streep door de warmtepomp is nog geen einde verduurzaming

Nu de stofwolken zijn neergedaald en de commotie over de plannen van de nieuwe coalitie is weggeëbd, is het tijd om de balans op te maken: wat gaat er veranderen aan de verduurzaming van Nederland.
 
Op zich is het geen verrassing dat de beoogde nieuwe coalitie een streep wil zetten door het verplicht stellen van de warmtepomp. Het past in de visie van ‘minder regels’.
Geen wetgeving meer nu, maar de hybride route blijft bestaan. Al zal er wellicht enige vertraging optreden. In dit kader zal de EPBD IV duidelijkheid geven. Minder regels of niet, aan deze Europese richtlijn om gebouwen te verduurzamen moet ook Nederland binnen 2 jaar invulling geven. In Nederland denkt men erover om de EPBD IV onder te brengen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voorheen het Bouwbesluit. De Nederlandse invulling is het verhogen van het minimaal benodigde systeemrendement van verwarmingssystemen. Deze invulling is niet te realiseren met alleen een CV-ketel. De hybride route – CV-ketel+warmtepomp – geeft wel het beoogde resultaat: een verlaging van de CO2 en is hiermee een goed alternatief voor de nu vervallen verplichting.
 
Wat ons betreft blijft de ingeslagen hybride route ongewijzigd en gaan we onverminderd door met het invullen van de energietransitie met vooral hybride oplossingen. De hybride warmtepomp is namelijk een uitstekende keuze om duurzaam te verwarmen en daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen. Het is op dit moment ook de meest haalbare en betaalbare oplossing. Er hoeft immers weinig tot niets veranderd te worden in de woningen en de infrastructuur buiten de woning. Niet onbelangrijk ook: de hybride route helpt de netcongestie te verminderen.
 
Positief om te lezen in het Hoofdlijnenakkoord is dat de coalitie blijft vasthouden aan gemaakte afspraken op het gebied van de energietransitie en mensen wil adviseren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Waarbij de woorden haalbaarheid, energieonafhankelijkheid en draagvlak centraal staan.
Onze stellige overtuiging is dat de verwarmingsindustrie kan en zal blijven schakelen tussen gasgebonden verwarmingssystemen, hybride warmtepompen en all-electric oplossingen, al dan niet aangevuld met waterstof- en zontoepassingen. Opties die mede bepaald worden door de marktvraag en politieke keuzes.
 
Wij blijven ons volledig inzetten voor de toepassing van de hybride warmtepomp, nu en in de toekomst. Wie kijkt naar de financiële voordelen, verminderen netcongestie, de energiebesparingen en reductie van de CO2 uitstoot kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de hybride warmtepomp de meest  interessante oplossing is voor verduurzaming van bestaande woningen. En daar zijn er best veel van in Nederland.