16-05-2024

Verduurzaming met hybride oplossingen gaat onverminderd door

ATAG Verwarming heeft kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde
Hoofdlijnenakkoord en het voornemen van het nieuwe kabinet om vanaf 2026 de
verplichte plaatsing van een warmtepomp bij het installeren van een nieuwe
verwarmingsketel te schrappen.
Rob Maassen, Country Manager ATAG Verwarming: “Wij zijn ervan overtuigd dat er
de komende jaren een grote vraag zal blijven naar duurzame
verwarmingsoplossingen. Het schrappen van de verplichtstelling van een
warmtepomp vanaf 2026 zal dat niet veranderen. Er wordt langer ingezet op hybride
oplossingen waarbij CV-ketels samenwerken met een warmtepomp. Hiervoor zijn
verschillende compacte oplossingen ontwikkeld die uitstekend functioneren in
combinatie met CV-ketels, die het elektriciteitsnet niet te veel belasten en uitermate
geschikt zijn voor de Nederlandse woningen.”