Stagiair gezocht!

Afstudeeropdracht HBO: 'Ontwikkelen van een E-Learning omgeving'

De opdracht

De maatschappij, de markt en producten zijn steeds onderhevig aan veranderingen. Het lijkt dan ook dat deze veranderingen steeds sneller gaan. ATAG Verwarming is continu bezig om deze veranderingen te adopteren en te integreren om daarmee haar processen en output te verbeteren. Hierbij is ons uitgangspunt dat je de werknemers hierin zo veel mogelijk betrekt. Het opleiden van onze werknemers is daarom van groot belang. Immers als je kennis van zaken hebt kun je meepraten over verbeteringen en hierin initiatieven ontwikkelen.

Om kennis te vergroten hebben wij een E-learning systeem geïmplementeerd. Dit systeem heet Ozone en wordt beschikbaar gesteld in onze cao, “Metalektro”. Dit systeem wordt inmiddels gebruikt met name als onboardingstool voor uitzendkrachten. Het is onze doelstelling het gebruik van Ozone in onze organisatie verder vorm te geven.

Wat moet daar naar onze mening voor gebeuren:

  1. De content die nu in het systeem staat moet beoordeeld worden op juistheid en didactische waarde. De content zal daar waar nodig aangevuld moeten worden ingeval het nog niet compleet is.
  2. De Ozone content moet gebruikt kunnen worden voor de digitale werkinstructies aan de productiebanen. Voor het bepalen van de juiste content kunnen wij hier eventueel  ondersteuning bij krijgen van een deskundige die wij via het A&O fonds (opleidingsfonds voor de cao Metalektro) inhuren.
  3. Er moeten leerpaden worden geformuleerd waarop de medewerkers in de productie zullen worden ingedeeld. De medewerkers zullen begeleid moeten worden in het volgen van deze leerpaden.
  4. Er moet een format ontwikkeld worden hoe toekomstige content beschreven wordt zodat alle content eenzelfde format heeft. De stakeholders van het systeem zullen getraind moeten worden zodat ze zich dit format eigen maken en leren werken met het systeem om toekomstige content zelf toe te kunnen voegen. De stakeholders zijn de Plant Manager, teamleiders van productie/magazijn, Production Engineering, kwaliteitsdienst en het Sociaal Medisch Team (SMT) voor Arbo gerelateerde zaken.
  5. Ozone moet gekoppeld worden aan ons planningssysteem, zodat er een maximale controle is op het competentieniveau van onze medewerkers. Onderzocht moet worden hoe dit op de beste manier gerealiseerd kan worden

Waar ga je stage lopen?

ATAG Verwarming Nederland BV maakt al ruim 70 jaar in het Gelderse Lichtenvoorde prijswinnende verwarmingsproducten en bedient zowel de consumenten- als de zakelijke markt. Naast ons specialisme, hoog rendementstechniek voor CV-ketels, ligt onze focus steeds meer op duurzaamheid en het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot. Hierbij hebben wij één doel: het bieden van nieuwe en vernieuwende warmteoplossingen, die een duurzame bijdrage leveren aan milieu en samenleving. De warmtepomp is bijvoorbeeld bij veel toepassingen belangrijk en een goed alternatief voor je huidige verwarmingstoestel.

ATAG Verwarming is te typeren als een platte en informele organisatie waar meedenken en ondernemerschap worden gewaardeerd. Onze mensen maken allemaal onderdeel uit van de warme, passievolle 'familie'. Gedegen vakmanschap en Achterhoekse nuchterheid staan hierbij centraal.
 
Sinds 2014 maakt ATAG Verwarming deel uit van Ariston Thermo Group, een wereldspeler op het gebied van verwarming en warmwaterbereiding. Wereldwijd - in meer dan 150 landen -  worden 8,2 miljoen producten verkocht met een omzet van €1,71 Mld. Ariston Thermo heeft 7.500 medewerkers, kent 69 eigen vestigingen en 6 vertegenwoordigingen in 42 landen, 26 productielocaties in 15 landen en 24 R&D vestigingen in 15 landen.

Meer over ons

Wie ben jij?

Gezien de omvang van de opdracht denken wij dat dit een mooie uitdaging is voor iemand die een HBO afstudeerstage/opdracht zoekt op het gebied van Learning en Development en/of HR.

Interesse?

Stuur ons dan bij voorkeur per e-mail je C.V. o.v.v. “afstudeeropdracht” naar: Astrid de Hoog, via e-mail: a.dehoog@atagverwarming.com.

Indien je verdere informatie wilt hebben voordat je een besluit neemt, dan kun je contact opnemen met Olaf Boon, Manager HR, 06-21281830.

Solliciteer nu!