Er zijn meerdere wegen die leiden naar CO₂ neutraal

De logische stap naar duurzaam verwarmen 


Duurzame energie binnen het bereik van iedereen is o.a. mogelijk met zonlichtsystemen en warmtepompen.
 
ATAG gelooft in concepten, waarbij energievormen samenwerken én gecombineerd worden. Bijvoorbeeld een combinatie van cv-ketel en ‘zon’ met laag temperatuur verwarming naar een warmtepomp, al dan niet hybride.
 

Veel aandacht voor comfortbehoud

Ook andere vormen van energie zoals ‘power to gas’ en waterstof behoren tot de mogelijkheden en worden niet uitgesloten.
 
De keuze voor hybride warmtepompen
Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie van de bestaande bouw. Iedereen omzetten naar ‘All-Electric’ is op dit moment niet mogelijk en levert problemen op in de energievoorziening. Hiervoor heeft het bestaande elektriciteitsnetwerk te weinig capaciteit. Daarnaast zijn ook vele woningen niet geschikt om volledig ‘All-Electric’ te gaan.
 

Geleidelijk afscheid van fossiel aardgas
Op dit moment wordt gekozen voor een hybride warmtepomp, vooral in de renovatiemarkt of als zgn. ‘tussentoepassing’ in de bestaande bouw om zo geleidelijk afscheid te nemen van het fossiele aardgas. Een korte toelichting;
 
Hybride als tussentoepassing

 • In combinatie met bestaande ketels
 • Als vervanging van de bestaande ketel, als een tussenstap c.q. overbrugging. “Nu plaatsen en over 15 jaar vervangen door een standalone/All-Electric versie, wanneer het elektriciteitsnet geschikt is gemaakt voor warmtepompen”.

Kennis en onderwijs

Kennis en het beschikbaar stellen hiervan kan van cruciaal belang zijn om de warmtepomp te introduceren. Kennis, kunde en ‘handjes’ staan hierbij centraal. En spelen een belangrijke rol bij het slagen van de energietransitie.
 

ATAG introduceert

Onlangs is de ATAG Energion warmtepomp geïntroduceerd: hybride warmtepompen en All-Electric oplossingen waarmee verwarmd, gekoeld en warm water getapt kan worden. De monoblock oplossingen voorzien in installatiegemak voor een grote groep installateurs, die niet beschikt over een zgn. STEK-diploma.
 

ATAG Energion, de belangrijkste kenmerken:

De belangrijkste kenmerken

 • Verwarmen, koelen én warm water
 • Monoblock uitvoering
 • Waterzijdige aansluiting (F-gas certificering overbodig)
 • Modulerende compressor en ventilator
 • Bij lage buitentemperaturen een hoog nominaal vermogen
 • Werkingsgebied verwarmen: -20 ̊C tot +35 ̊C
 • Werkingsgebied koelen: +10 ̊C tot +43 ̊C   
 • Hoog rendement: COP >5
 • Stille werking: 57 dB(a)
 • Subsidie (ISDE) gerechtigd, afhankelijk van vermogen, tot €2.400
 • Geschikt voor koppeling met PV panelen en zonnecollectoren
 • Vermogensbereik Hybride* 1,5-37kW
 • Vermogensbereik All Electric** 1,5-18kW
 
*1,5 kW is de ondergrens van de thermische output van de kleinste buitenunits en de 37kW is de bovengrens van het ATAG CV-toestel
 
**1,5 kW is de laagste thermische output (onder in het modulatiebereik) van de kleinste buitenunits (4+ 5 kW machines) en de 18 kW is het maximum van de 11 kW buitenunit samen met  de 6 kW back-up en piek van de elektrische elementen.