EI-adviezen

Trias Energetica en woningverbetering
Woningverbetering en het advies hierin wordt vooral bepaald door de Trias Energetica. Kenmerkend voor de Trias Energetica is het beperken van de vraag naar energie, het zo efficiënt opwekken van warmte en het stimuleren van gebruik van hernieuwbare bronnen.

De belangrijkste conclusie uit het rapport 'Energie-Index advies tbv huursector' van het onafhankelijke adviesbureau Bouwvisie:

Door het gecombineerd verbeteren van de thermische schil en installaties als verwarming en ventilatie zullen de energiekosten voor de bewoners dalen. Het plaatsen van ATAG cv-ketels zal zowel in hoog- als laagtemperatuur systemen het gasverbruik doen dalen. Het gasverbruik voor tapwater zal in de meeste gevallen ook dalen. Dit komt door de extreem hoge rendementen van onze producten bij het maken van warmte voor zowel de ruimteverwarming als ook warm tapwater.

Bekijk via de buttons hieronder de rapporten van Bouwvisie met een Advies Portiekwoningen en Advies Rij-/Tussenwoningen.

Benchmark CV-ketels EI-verlaging
Op verzoek maken wij voor u een vergelijking tussen de prestaties van diverse ketelmerken (CW3, CW4 en CW5)

Rapport advies Portiekwoningen Rapport advies Rij-/Tussenwoningen