Checklist - Grootschalige woningverduurzaming

In deze checklist staan concrete tips hoe de energieprestatie van woningen verhoogd kan worden. De checklist bestaat uit drie fases en geeft puntsgewijs weer hoe te starten met grootschalige verduurzaming van woningen.

Persoonlijk advies aanvragen

ATAG denkt mee om tot de juiste duurzame oplossing te komen bij grootschalige woningverduurzaming.

Advies aanvragen

Checklist

Deze checklist is een puntsgewijze uitwerking van het recente whitepaper ‘Verduurzamen van corporatiewoningen: een waaier van uitdagingen, een mix van oplossingen’.

checklist verduurzaming woningcorporaties