In 3 stappen een woning verduurzamen

Het verduurzamen van corporatiewoningen is een belangrijk en tegelijkertijd complex meerjarentraject. Er moeten strategische keuzes gemaakt worden over de energetische opwaardering van de woningen om huidige én potentiële bewoners een toekomstbestendig ‘thuis’ te bieden. Maar hoe worden deze strategische keuzes gemaakt?

In 2050 moet Nederland CO₂-neutraal zijn. Ook woningen van corporaties zullen hieraan moeten voldoen. Aan de hand van een aantal onderwerpen worden de mogelijke stappen naar CO₂-neutraal toegelicht:

Woningverduurzaming is een complexe opgave. door de diversiteit aan woningtypen en bouwjaren. Aan de hand van een checklist wordt duidelijk welke stappen te nemen bij verduurzaming van een rijwoning uit de jaren ’70 of neem contact op met een ATAG-specialist voor aanvullende informatie.

Checklist aanvragen Contact opnemen

Woningwaarde en huur

In 2016 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord in Parijs met als gezamenlijk doel de CO₂-uitstoot verminderen. Dit gebeurt in stappen: Van 49% reductie in 2030 tot 95% in 2050. Het gevolg hiervan is dat alle Nederlandse woningen aardgasloos moeten worden en over gaan stappen naar een alternatief en energieneutraal verwarmingssysteem.
 
De woningbouwcorporatie speelt een belangrijke rol in deze energietransitie van nieuwbouw en bestaande bouw. Belangrijk om te weten is dat dit niet voor niets wordt gedaan: Een belangrijke steen wordt bijgedragen aan de verduurzaming van Nederland.

STIJGING WONINGWAARDE
Daarnaast stijgen de woningen in waarde, dankzij de getroffen maatregelen. De directe waardestijging van  woningen door verduurzaming kan oplopen tot de helft van de investeringskosten. Dit is gebleken uit onderzoek naar marktwaarde en rendement, dat internationaal vastgoedadviseur Colliers voor een grote woningcorporatie in Nederland heeft uitgevoerd.

HUURVERHOGING
Stijging van de woningwaarde betekent dat ook de huur volgens het woningwaarderingsstelsel mag worden aangepast. Immers een verbetering van het energielabel heeft een grote invloed op het aantal punten in het woningwaarderingsstelsel en de hieraan gekoppelde te vragen huurprijs.

Nieuwbouw

De aansluitplicht voor aardgas in nieuwbouw is sinds 2018 verdwenen. Dit betekent dat er min of meer een dwingende eis ligt om duurzaam en toekomstbestendig te bouwen.
 
Het is daarom van groot belang om van tevoren duurzame keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan de juiste isolatiematerialen, duurzame energie-opwekkers en toekomstbestendige verwarmingssystemen.

Bestaande bouw

Het traject voor bestaande bouw is complexer. Allereerst dient de huidige status van het vastgoed in kaart gebracht te worden om vervolgens tot een plan van aanpak te komen en te starten met de uitvoering ervan.

Belangrijk is om zowel bij het plan van aanpak als de uitvoer de huidige (en potentiële) bewoners te betrekken. Een goede communicatie bepaalt het succes van de verduurzaming. Neem de bewoner daarom mee in het plan van aanpak om het draagvlak te vergroten. Zo wordt de kans op weerstand verkleind en levert absoluut een bijdrage aan een goed eindresultaat.

In 3 stappen woningen verduurzamen

1. Inventariseer het bestaande woningbestand

Breng allereerst de energetische staat van het vastgoed in kaart. Stel daarbij de volgende vragen:

 • Wat zijn de energielabel-klassen van de woningen?
 • Hoe zijn de woningen geïsoleerd en waar liggen kansen vwb isolatie?
 • Hoe worden de woningen op dit moment verwarmd?
 • Hoe is de oriëntatie van de woning tov de zon?
 • Is er sprake van 'gespikkeld' bezit, maw is er een mix van particuliere en corporatiewoningen
 • Bevindt er zich in de buurt een grote warmteopwekker?

 

2. Coördinatie van het plan van aanpak

Na beantwoorden van de vragen in stap 1 is het belangrijk om in gesprek met verschillende stakeholders om het plan van aanpak vorm te geven:

 • Gemeente: Om de wensen van de gemeente in één lijn te brengen met uw voorkeuren
 • Andere corporaties: Deel ideeën en doe nieuwe ideeën en inspiratie op met collega-corporaties. Deel de 'Best practices'.
 • Stakeholders in de buurt:  Denk bijvoorbeeld aan energiebedrijven, netwerkbeheerders en particuliere woningeigenaren. En niet te vergeten… de huurder.

3. Welke woningverbetering rondom verduurzaming te kiezen?

In de laatste stap wordt de keuze bepaald, die het beste past bij het bestaande woningbestand:

Warmtenet

Een warmtenet -ook wel stadsverwarming of blokverwarming genoemd- voorziet huizen van warmte uit een centraal warmtebron. Via buizen wordt de warmte van de centrale bron naar de huizen geleid, waar een warmtewisselaar deze warmte gebruiksklaar maakt voor onder andere de verwarming en warm kraanwater.

Een warmtenet is alleen een optie, zodra er een warmtenet beschikbaar is in de wijk. Raadpleeg daarom altijd de gemeente wat de mogelijkheden én plannen zijn.

All-electric warmtepomp

Een all-electric warmtepomp is zeer geschikt voor nieuwbouw en grondig gerenoveerde woningen. All-electric is namelijk alleen een optie bij zeer goed geïsoleerde huizen.

De elektrische warmtepomp creëert een aangename leefomgeving en warm tapwater zónder het gebruik van gas. Deze gasloze oplossing haalt namelijk warmte uit de lucht, de bodem of grondwater en maakt deze vervolgens gebruiksklaar voor een woning.

Stap-voor-stap naar energieneutraal

Overstappen op gasloos verwarmen is noodzakelijk, maar kostbaar. Daarnaast zijn niet alle woningen direct geschikt voor de eerdergenoemde oplossingen.

Daarom is het belangrijk een keuze te maken voor een verwarmingssysteem op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker.

Welke manier past het beste om invulling te geven aan de gestelde eisen in het Energieakkoord. Er zijn een aantal mogelijkeden. Bij ATAG Verwarming noemen we dit de 3 duurzaamheidsstappen:

 1. Verwarmen met gas

 2. Hybride verwarmen

 3. All-electric verwarmen
   

Bovenstaande stappen worden puntsgewijs besproken in een handige checklist. Stap 2 is uitgewerkt tot een concrete case met praktische aandachtspunten, zodat er direct een beeld ontstaat wat er allemaal komt kijken bij hybride verwarmen. Deze checklist is hieronder vrijblijvend aan te vragen.
 

Beschikbare verduurzamingssubsidies

Regeling Groenprojecten

Belastingvoordeel bij investeringen in erkende duurzame projecten

SDE++

Stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie

Renovatieversneller

Om huurwoningen beter, sneller en betaalbaar te verduurzamen

Lees meer over subsidiemogelijkheden op deze pagina of kijk op de website van de overheid (RVO).

Persoonlijk advies aanvragen

ATAG helpt graag bij het maken van de juiste strategische keuzes bij het verduurzamen van woningen.

Neem contact op