Duurzaam verwarmen in de woningbouw en industrie

In 2050 CO2-neutraal. De uitdaging aan ons allen om hier vorm aan te geven. Hierbij zijn specifieke oplossingen voor nieuwbouw en renovatie als ook voor utiliteit en industrie noodzakelijk. Welke duurzaamheidsstap past bij uw nieuwbouwproject of woningbestand?

Is verwarming met aardgas nog steeds de oplossing of is de combinatie met een zonoplossing voor nu de logische stap naar duurzaam verwarmen? Of is het project meer geschikt voor hybride warmteoplossingen of kan meteen de stap gemaakt worden naar all-electric verwarmen? Voor elke duurzaamheidsstap geldt dat er meerdere wegen zijn die leiden naar CO2-neutraal.

Energiebesparende oplossingen op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot

ATAG maakt de keuze voor een verwarmingssysteem op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om met energiebesparende oplossingen de verduurzaming van Nederland en dus uw project of woningbestand te realiseren.

Samen bepalen we welke manier het beste bij u past om invulling te geven aan de gestelde eisen in het Energieakkoord. Dit wordt gedaan aan de hand van 4 duurzaamheidsstappen.

De 4 duurzaamheidsstappen

1. Verwarmen met gas

De rol van aardgas is op dit moment nog niet uitgespeeld. In bepaalde gevallen is verwarmen met aardgas nog steeds een goede tussenoplossing. Zo kan er gekozen worden voor de overstap van een standaard CV-ketel naar een CV-ketel met tapwatertechnologie om het energieverbruik terug te dringen.

Verduurzaming gaat niet alleen over ‘groen’, maar ook over toekomstbestendig. Hierbij wordt er gekeken naar de minimale milieubelasting, laagst mogelijke exploratiekosten en lange levensduur. Een CV-ketel met tapwatertechnologie cq. Rookgaskoeler-techniek voorziet in extra hoge tapwaterrendementen en het reduceren van de Energie-Index met als gevolg een extra labelstap.

Meer over rookgaskoeler

2. Verwarmen met zon

De zon is een onuitputtelijk bron van licht, warmte en comfort en biedt mogelijkheden om de woning duurzaam te verwarmen, ook wanneer de zon niet schijnt.

Met de combinatie aardgas en zon voor zowel CV als warm tapwater is een aanzienlijke energiebesparing naast het verlagen van de Energie-Index en een verbetering van het Energielabel van bijv. C naar A+ mogelijk.

Bovendien wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van de CO2–uitstoot en komt u ook in aanmerking voor de ISDE subsidie.

ISDE subsidies ATAG Zonlichtsystemen

3. Hybride verwarmen

Door het kiezen voor deze duurzaamheidstap wordt er geleidelijk afscheid genomen van fossiel aardgas. Vooral toepasbaar in de renovatiemarkt of als ‘tussentoepassing’ een goede keuze.
De hybride warmtepomp werkt samen met een bestaande CV-ketel en verbruikt veel minder fossiele brandstoffen en verlaagt direct de CO₂-uitstoot. Slechts wanneer het buiten te koud is om de gevraagde warmte te leveren of er extra warm water nodig is, springt de CV-ketel bij.

Meer over hybride warmtepomp

4. All-electric verwarmen

In de 4e duurzaamheidsstap wordt de standaard CV-ketel of de hybride opstelling vervangen door een all-electric oplossing. We kijken met u mee of uw woningbestand geschikt is om volledig ‘all-electric’ over te gaan.

In deze stap wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd naast de reductie van de CO2-uitstoot en verbetering van het energielabel. Bovendien komen de ATAG Energion warmtepompen in aanmerking voor ISDE-subsidie

Meer over all-electric warmtepomp

Persoonlijk advies aanvragen

Welke duurzaamheidsstap het beste past voor uw situatie is op voorhand niet te zeggen. Graag gaan we met u in gesprek om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Advies aanvragen