Het geluid van de warmtepomp: De feiten op een rij

Een warmtepomp is een logische stap naar duurzaam verwarmen. De gasmeter loopt minder hard op of er is helemaal geen sprake meer van een gasrekening. Er verschijnen in de media allerlei berichten over het geluidsniveau van de warmtepompen. Hoeveel geluid maakt een warmtepomp nou echt en waar moet rekening mee worden gehouden?

Geluid van een warmtepomp

Iedere warmtepomp maakt geluid. Over het algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Feit is wel dat de intensiteit van het ervaren geluid afhankelijk is van:

  • de temperatuur van de buitenlucht icm
  • de gevraagde aanvoertemperatuur van het cv-water bij het gevraagde thermische vermogen.
Geluid kenmerkt zich door trillingen van de lucht, de lucht brengt het geluid verder en transporteert het steeds verder. Hierbij wordt steeds meer lucht (grote luchtmassa) aangezet te trillen waarbij steeds meer trillingsenergie verloren gaat, met als gevolg dat het geluid dempt en steeds minder hoorbaar wordt. Dus hoe meer lucht aangezet wordt tot trillen hoe eerder het vermogen dempt en het geluid uitsterft.

De opstellingsplaats van de warmtepomp is dan ook een belangrijk punt om in gedachten te houden. Oftewel: wanneer de warmtepomp is geplaatst in een hoek met wanden of onder een dak, maakt het meer geluid dan een warmtepomp geplaatst op enkel een wand met vrije ruimte eromheen óf vrij opgesteld met geen wanden erom heen. In het laatste geval kan het gemakkelijkst heel veel lucht in trilling worden gebracht en sterft het geluid het snelst uit.

Afhankelijk van de mate waarin een lucht/water warmtepomp buitenunit is ingesloten van wanden is de geluidsdruk meer of minder. De buitenunit kan dus het beste op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst om trillingsenergie direct bij de voet af te vangen.

Wanneer de warmtepomp op het dak wordt geplaatst kan deze ook verwerkt worden in een dakkap, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. Allereerst op het vlak van esthetiek door zo min mogelijk inbreuk te doen op de uitstraling van de woning. Daarnaast zorgt het voor een lager geluidsniveau. Het geluid wordt via het dak weggevoerd, zodat bewoners hier geen last van hebben. Zo zorgen we hier voor een inventieve oplossing.

Opstelplaats buitenunit warmtepomp is vaak compromis

Roy Janssen, Manager PM bij ATAG, bevestigt :“Het zoeken naar de juiste plek voor de opstelplaats van de buitenunit is vaak een compromis. Daarbij is het belangrijk dat de lucht vrij kan stromen. Daarnaast moet gekeken worden naar de woning. Waar zitten de ramen? En hoe zit het met de buren? Allemaal nodig om de optimale plek te vinden.”

Lees het volledige artikel

Wintergeluid vs. zomergeluid

Het geluid van de warmtepomp is afhankelijk van de buitentemperatuur. In de winter kan het voorkomen dat de warmtepomp meer geluid maakt. Dit heeft ermee te maken dat wanneer het buiten erg koud is, de warmtepomp meer arbeid moet leveren. Hierbij moeten de bewegende onderdelen (ventilator, compressor) harder werken dan normaal, waardoor meer geluid hoorbaar is. Bij een relatief warme dag (wat al het geval is bij >5 graden Celcius) is dit niet het geval, waardoor minder geluid hoorbaar is.

Wanneer mensen zich veelal buiten bevinden, heeft u dus ook te maken met een zeer laag geluidsniveau. Afhankelijk van de verschillende omstandigheden ontstaan dus andere geluidswaarden, die veelal niet te simuleren zijn. Zo levert een geluidstest in juni, andere resultaten op dan een geluidstest in december. Hierbij worden maar zelden problemen ervaren. Niet voor niks zien we de afgelopen jaren een sterke groei in de aankoop van warmtepompen.

Geluidsbeperkende maatregelen

Er dient rekening gehouden te worden met de nieuwe geluidseisen voor de buitenunits volgens het vernieuwde Bouwbesluit 2012, dat per 1 april 2021 is ingegaan. Met dit nieuwe besluit is de particulier beter beschermd tegen het geluid dat warmtepompen kunnen maken.

Geluidseis toegelicht

Bij de geluidseisen wordt er een onderscheid gemaakt tussen dag en nacht. De nieuwe eis is aangescherpt naar maximaal 40dB op de perceelgrens gedurende de nacht (19.00-07.00 uur). Dat is een flinke aanscherping van de regels, want tot voor kort mochten kleinere installaties tot 6 kW nog 65 dB(a) produceren en grotere installaties tot 12kW 70 dB(A). Overdag mag de buitenunit van de warmtepomp maximaal 45 dB(a) produceren op de erfgrens.

Bron: Rijksoverheid

ATAG Energion M: Energiezuinige stilte

Bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M serie is veel aandacht  besteed aan het zoveel mogelijk wegnemen van geluid. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de Energion M behoort tot de stilste in zijn klasse.

Het geluidsniveau van de ATAG Energion M serie is te vergelijken met geluid dat u hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met een zacht spelende radio (40 dB) en een normaal gesprek (60 dB). Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden.

De buitenunits van de ATAG Energion M serie hebben een stille werking dankzij het speciaal gevormde  - geluid reducerende - ventilatorblad. Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De compressor draait in zgn. ‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en –trillingen worden afgevlakt.

Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid. Dankzij deze maatregelen is de ATAG Energion M de stilste in zijn klasse.

Meer over ATAG Energion M warmtepompen
Meer advies over de warmtepomp?

Vraag dit direct aan uw ATAG Adviseur

Neem contact op