Geluid warmtepomp: de feiten op een rij

Een warmtepomp is een logische stap naar duurzaam verwarmen. De gasmeter loopt minder hard op of er is helemaal geen sprake meer van een gasrekening. Er verschijnen in de media allerlei berichten over het geluidsniveau van de warmtepompen. Hoeveel geluid maakt een warmtepomp nou echt en waar dient u rekening mee te houden?

Geluid van een warmtepomp

Iedere warmtepomp maakt geluid. Over het algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Een feit is wel dat er sprake is van geluidsniveau/intensiteit van een lucht/water warmtepomp wat afhankelijk is van:

  • Temperatuur van de buitenlucht icm;
  • De gevraagde aanvoertemperatuur van het cv-water - bij het gevraagde thermische vermogen.
Geluid kenmerkt zich door trillingen van de lucht, de lucht brengt het geluid verder en transporteert het steeds verder. Hierbij wordt steeds meer lucht (grote luchtmassa) aangezet te trillen waarbij steeds meer trillingsenergie verloren gaat, met als gevolg dat het geluid dempt en steeds minder hoorbaar wordt. Dus hoe meer lucht aangezet wordt tot trillen hoe eerder het vermogen dempt en het geluid uitsterft.

De opstellingsplaats van de warmtepomp is dan ook een belangrijk punt om in gedachten te houden. Oftewel: wanneer de warmtepomp is geplaatst in een hoek met wanden of onder een dak, maakt het meer geluid dan een warmtepomp geplaatst op enkel een wand met vrije ruimte eromheen óf vrij opgesteld met geen wanden erom heen. In het laatste geval kan het gemakkelijkst heel veel lucht in trilling worden gebracht en sterft het geluid het snelst uit.

Afhankelijk van de mate waarin een lucht/water warmtepomp buitenunit is ingesloten van wanden is de geluidsdruk meer of minder. De buitenunit kan dus het beste op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst om trillingsenergie direct bij de voet af te vangen.

Opstelplaats buitenunit warmtepomp is vaak compromis

Roy Janssen, product manager bij Atag, bevestigt :“Het zoeken naar de juiste plek voor de opstelplaats van de buitenunit is vaak een compromis. Daarbij is het belangrijk dat de lucht vrij kan stromen. Daarnaast moet gekeken worden naar de woning. Waar zitten de ramen? En hoe zit het met de buren? Allemaal nodig om de optimale plek te vinden.”

Lees het volledige artikel

ATAG Energion M serie: de stilste warmtepomp

Bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M serie is veel aandacht  besteed aan het zoveel mogelijk wegnemen van geluid. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de Energion M de stilste in zijn klasse is.

Het geluidsniveau van de ATAG Energion M serie is te vergelijken met geluid dat u hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met een zacht spelende radio (40 dB) en een normaal gesprek (60 dB). Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden.

De buitenunits van de ATAG Energion M serie hebben een stille werking dankzij het speciaal gevormde  - geluid reducerende - ventilatorblad. Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De compressor draait in zgn. ‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en –trillingen worden afgevlakt.

Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid. Dankzij deze maatregelen is de ATAG Energion M de stilste in zijn klasse.

Meer over ATAG Energion M warmtepompen

Geluidsbeperkende maatregelen warmtepomp

Warmtepompen moeten zijn voorzien van een CE-label, dat onder andere het geluidsvermogen van de warmtepomp vermeldt. Ook dient er rekening worden gehouden  met de geluidseis voor de buitenunits van warmtepompen volgens het vernieuwede Bouwbesluit. Deze begint nu duidelijker vorm te krijgen.

Het huidige Bouwbesluit 2012 stelt geen geluidseisen aan buitenruimten, en daarmee ook niet aan het geluid van buitenunits. In het vernieuwde Bouwbesluit dat per 1 januari 2021 wordt ingevoerd, worden de geluidseisen voor buitendelen van warmtepompen wel meegenomen. Aan de aanvankelijke eisen kon in veel gevallen niet worden voldaan. Op de nieuwe eisen, die op basis van adviezen tot stand zijn gekomen, kan nog tot 22 mei 2020 worden geschoten.

Winter vs. zomer

Het geluid van de warmtepomp is afhankelijk van de buitentemperatuur. In de winter kan het voorkomen dat de warmtepomp meer geluid maakt. Dit heeft ermee te maken dat wanneer het buiten erg koud is, de warmtepomp meer arbeid moet leveren. Hierbij moeten de bewegende onderdelen (ventilator, compressor) harder werken dan normaal, waardoor meer geluid hoorbaar is. Bij een relatief warme dag (wat al is bij >5 graden) is dit niet het geval, waardoor minder geluid hoorbaar is.

Wanneer mensen zich veelal buiten bevinden, heeft u dus ook te maken met een zeer laag geluidsniveau. Afhankelijk van de verschillende omstandigheden ontstaan dus andere geluidswaarden, die veelal niet te simuleren zijn. Zo levert een geluidstest in juni, andere resultaten op dan een geluidstest in december. Hierbij worden maar zelden problemen ervaren. Niet voor niks zien we de afgelopen jaren een sterke groei in de aankoop van warmtepompen.

Meer advies over de warmtepomp?

Vraag dit direct aan uw ATAG Adviseur

Mijn aanspreekpunt