Geluidseis warmtepomp

Het oude Bouwbesluit 2012 stelt geen geluidseisen aan buitenruimten, en daarmee ook niet aan het geluid van buitenunits. Per 1 april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking.

Geluidseis toegelicht

Bij de nieuwe geluidseis gaat het om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren in de avond van 19.00-07.00 uur. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

De eis is opgenomen in de Regeling Bouwbesluit 2012 BENG in artikel 3.8.2 en 3.9.3. Het ministerie van BZK heeft een rekentool (ODS-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende handleiding. In deze rekentool wordt uitgaan van verschillende situatie waarin een buitenunit wordt toegepast en zal aangegeven wat de maximale geluidsvermogenniveau van de buitenunit mag zijn in de dagperiode 07.00-19.00 uur) en de avond-/nachtperiode (19.00-07.00 uur).

De rekentool is gratis beschibaar op de website van de Rijksoverheid

De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. De warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat de 40dB niet worden overschreden.

Bron: Rijksoverheid

Meer advies over de warmtepomp?

Vraag dit direct aan uw ATAG Adviseur

Neem contact op