Geluidsniveau van warmtepompen

Om het geluidsniveau van warmtepompen te onderdrukken, gelden er per 1 april 2021 gelden er nieuwe geluidseisen. Op deze manier biedt de overheid buren bescherming tegen geluidsoverlast van warmtepompinstallaties.

Lucht/water warmtepompen zijn vanwege hun duurzame karakter onmisbaar in de energietransitie. Maar helaas gaan deze installaties gepaard met geluidsoverlast: ze maken een zogeheten ‘tonaal’ geluid, dat resulteert in hinder bij buren. Daarom zijn er sinds 1 april 2021 extra eisen gesteld aan zowel de kwaliteit als plaatsing. Deze eisen zijn opgenomen in het vernieuwde Bouwbesluit uit 2012 (in artikel 3.8.2 en 3.9.3). Wat de gevolgen zijn leest u in dit artikel en meer in het whitepaper 'ATAG ENERGION M Warmtepompen en geluid' dat binnenkort verschijnt.

Op deze pagina meer informatie:

Toelichting op de geluidseisen van de warmtepomp (Bouwbesluit, 2021)

Bij de nieuwe geluidseis gaat het van een buitenunit van de warmtepomp die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren in de avond van 19.00 uur tot 07.00 uur. Deze landelijke geluidsnorm beschermt buren beter tegen geluid van warmtepompen en bevordert de ontwikkeling van stillere warmtepompen.

Rekentool van het ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties (BZK) heeft een rekentool opgesteld. Deze rekentool gaat uit van verschillende situaties waarin een buitenunit wordt toegepast. Het geeft aan wat de maximale geluidsvermogenniveau van de buitenunit mag zijn overdag (07.00-19.00 uur) en in de avond en nacht (19.00-07.00 uur).

Naar de rekentool

Geluidsoverlast voorkomen: zo voldoe je aan het maximale geluidsniveau van warmtepompen

De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. Warmtepompen voldoen doorgaans namelijk niet aan de 40 dB eis. Neem daarom maatregelen om de 40 dB niet te overschrijden.
 
Wij geven enkele tips om aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit 2012 te voldoen:

Installeer de juiste warmtepomp
Het is van groot belang dat de warmtepomp precies het juiste vermogen heeft voor de hoogste efficiëntie. Hiervoor is een goede dimensionering essentieel.

Kies de beste opstellingsplaats
De locatie waar de warmtepomp wordt geïnstalleerd, is erg belangrijk.

Demping of afscherming van het geluid
Als laatst demp je geluid met geluiddempende of isolerende maatregelen om aan de geluidseisen te voldoen. Denk hierbij aan een omkasting van de buitenunit of het plaatsen van geluidswering met goede geluidsisolerende en -absorberende eigenschappen.

Roy Janssen, manager PM bij ATAG

 “De juiste opstelplaats voor de buitenunit is vaak een compromis. Het is vooral belangrijk dat de lucht vrij kan stromen. Daarnaast moet worden gekeken naar de woning. Waar zitten de ramen? En hoe zit het met de buren? Dat is allemaal nodig om de optimale locatie te vinden.”

  Whitepaper ‘ATAG ENERGION M Warmtepompen en geluid'

  Binnenkort verschijnt de whitepaper ‘Het geluid van ATAG warmtepompen ontleed’. De whitepaper bevat:

  • inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving;
  • een toelichting op een aantal begrippen;
  • verdere verdieping van de materie
  • en een beknopte handleiding voor de nieuwe rekentool die ontwikkeld is door de Rijksoverheid.
  Verder gaan we in op het dempen en afschermen van geluid bij de toepassing van ATAG warmtepompen. Zo wordt duidelijk hoe kan worden voldaan aan de nieuwe geluidseisen.
   
  Whitepaper als eerste ontvangen? Stuur dan een e-mail naar marketing@atagverwarming.com met daarin uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

  Meer advies over de warmtepomp?

  Vraag dit direct aan uw ATAG Adviseur

  Neem contact op