Inzet rookgaskoeler | ATAG Economizer

Nederland bouwt, verbouwt en renoveert. Bij het verduurzamen van een gebouw of woning krijgt u te maken met een pakket aan wetten en regels die bij moeten dragen aan het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor tapwater en het rendement hiervan. Hogere opwekkingsrendementen voor tapwaterbereiding leveren een extra reductie op in de energie-index (EI), waardoor er mogelijk met hetzelfde toestel een extra labelstap gemaakt kan worden.

In dit kader biedt ATAG een innovatieve tapwatertechnologie aan waarin extra hoge tapwaterrendementen centraal staan: ATAG Economizer, een rookgaskoeler die de restwarmte, dat uit de warmtewisselaar komt, hergebruikt om het tapwater voor te verwarmeren.

Rookgaskoeler | ATAG Economizer

De ATAG Economizer is een rookgaskoeler die als tweede warmtewisselaar gebruikt maakt van de rookgassen vanuit de wisselaar die normaal gesproken door de schoorsteen verdwijnen. De rookgaskoeler gebruikt deze restwarmte voor warm tapwaterbereiding en/of ruimteverwarming.  We spreken bij deze technologie over de Passive Flue Heat Recovery Technology (PFHRT), in het Nederlands ‘hergebruiken’, waarbij nagenoeg alle energie uit lucht wordt gehaald die nog over is vanuit de warmtewisselaar. Dit resulteert in een verhoogd opwekkingsrendement van het CV-toestel en zodoende een verlaging van de EI en vermindering van het energieverbruik en CO2 reductie.

PFHRT verklaringen van de ATAG CV-ketels

Voor het opwekkingsrendement van tapwatertoestellen in woningen wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsverklaringen die op hun beurt weer gebaseerd zijn op vastgestelde normen. De zgn. PFHRT verklaringen voor het extra hoge tapwaterrendement zijn gepubliceerd in de BCRG databank en zijn  opgenomen door diverse softwarepakketten, zoals Uniec2 en ENORM van DGMR.
Deze goedgekeurde kwaliteitsverklaringen - die het opwekkingsrendementen garanderen - tonen aan dat ATAG CV-ketels met geïntegreerde ATAG Economizer;

  • de beste score geven in de EPC (NEN7120-Nieuwbouw);
  • de beste score geven in de EI (ISSO82/NEN7120+NV/Renovatie & Bestaande bouw);
  • het hoogste opwekkingsrendement bieden voor verwarming voor zowel laag temperatuur als hoog temperatuur afgifte systeem, zoals bijv. radiatoren;                 
  • het hoogste rendement bieden op WW (PFHRT).

De BCRG databank

Persoonlijk advies aanvragen

We denken graag met u om tot de juiste duurzame oplossing te komen voor uw woningbestand. We maken een advies op maat die volledig aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Onze adviseurs staan graag voor u klaar.

Advies aanvragen