Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ondersteunt projecten voor de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.

Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee we CO2-uitstoot verminderen? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Maakt u uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan krijgt u mogelijk subsidie voor een pilotproject en demonstratieproject binnen de regeling DEI+.

Het budget

Het beschikbare budget voor deze thema’s is € 126,6 miljoen. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart aanvullend budget van € 9 miljoen beschikbaar.

Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.

Lees meer op de website van het RVO Meer over het thema aardgasvrij DE+ 2021