ISDE voor zakelijke gebruikers

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De overheid verstrekt sinds 2016 de zogenaamde Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie. ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door RVO, gericht op investeringen in het duurzaam opwekken van energie, het produceren van duurzame energie, energiebesparing en aansluitingen op een warmtenet.

Met de ISDE kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

De huidige ISDE biedt een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen en is vanaf januari 2021 uitgebreid In 2021 is er €124 miljoen budget beschikbaar. Alle ATAG zonlichtsystemen en warmtepompen komen voor de subsidie in aanmerking. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de opbrengst van het systeem. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

Subsidie warmtepompen omhoog van 20 naar 30 procent
Vanaf 2022 zal gedurende drie jaar de ISDE-subsidie voor warmtepompen 30 procent van de gemiddelde totale investeringskosten bedragen. Nu is dat nog 20 procent. In een brief van demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer van 28 oktober staat dat de subsidieverhoging alleen voor 'hybride warmtepompen' geldt. Maar dat is nu veranderd in 'alle warmtepompen', dus ook zonder de combinatie met een CV-ketel.

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag. Deze zijn terug te vinden op de website van de overheid (RVO).

Overzicht ISDE subsidies op ATAG warmtepompen Overzicht ISDE subsidies op ATAG zonlichtsystemen