Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Wilt u samen met partners een goed projectidee die bijdragen aan de klimaatdoelen? De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes.

Budgetten en thema's MOOI-regeling

Voor het thema Gebouwde Omgeving dienden verschillende samenwerkende partijen bij elkaar 71 voorlopige projectvoorstellen in. Daarmee wordt het oorspronkelijke subsidieplafond van €27 miljoen ruim overschreden. Voor het ministerie van BZK was dat reden om het budget dit jaar meer dan te verdubbelen.

In totaal stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de subsidieregeling in 2020 en 2021 een budget beschikbaar van €65 miljoen. In 2020 wordt het budget verdeeld over een aantal thema's. De MOOI-regeling stimuleert integrale innovatieve oplossingen voor de 4 thema's: 'Wind op zee', 'Hernieuwbare energie op land’, de 'Gebouwde omgeving' en 'Industrie'. Dit jaar wordt  €30 miljoen extra beschikbaar voor de regeling MOOI specifiek op het thema Gebouwde omgeving.

Meer informatie MOOI-regeling

Om deel te kunnen nemen aan de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) moet uw project aan verschillende subsidievoorwaarden voldoen. U kunt bijvoorbeeld alleen een subsidieaanvraag indienen als u samenwerkt met minimaal drie partijen. Deze verschillende partijen moeten bedrijven zijn die op geen enkele wijze met elkaar in een groep verbonden zijn. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden lees u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer op de website van het RVO