Regeling Renovatieversneller

Wilt u renovatieprojecten stimuleren door vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie? Doet u dat door de verduurzaming van woningen en door het realiseren van kostenreductie over de hele renovatieketen door toepassing van pakketten van standaardmaatregelen? Maak dan gebruik van de regeling Renovatieversneller die 29 juni 2020 van start is gegaan.

Deze subsidieregeling is bedoeld om huurwoningen beter, sneller en betaalbaar te verduurzamen en zo een bijdrage te leveren aan de eigen ambities van woningcorporaties, beleggers en marktpartijen én aan de verplichtingen uit het Klimaatakkoord.

De regeling is onderdeel van het programma Renovatieversneller. De regeling is er om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders te helpen met het verduurzamen van hun woningen. De aanbieders zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten. Onder woningeigenaren verstaan we woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren.
 

Lees meer op de website van het RVO