RVV Subsidie

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Investeert u in het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken? Door de energieprestatie met minimaal 3 stappen op de Energie-Index te verbeteren kunt u fiscaal voordeel krijgen door investeringen die u na 1 januari 2019 doet.

De heffingsvermindering wordt ook mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau vóór en ná de renovatie met minimaal 3 stappen verbetering in de Energie-Index.

De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. U vraagt geen subsidie aan, maar u meldt een 'voorgenomen investering'.

Lees op de website van RVO hoe u in aanmerking komt voor de RVV Verduurzaming.

Met welke bedragen wordt de heffing verminderd?