SDE++

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie

Vanaf 2020 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Waar de regeling zich voorheen vooral richtte op duurzame energieproductie, wordt de nadruk vanaf 2020 gelegd op CO2-reductie. Deze verruimde regeling heet SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie.

Voor de SDE++ ontvangt u een geldelijke exploitatiesubsidie voor de onrendabele top van duurzame energieproductie en CO2-reducerende technieken. De openstelling is in het najaar van 2020 en verloopt in fases met verschillende subsidiebedragen en voorwaarden. Het beschikbare budget bedraagt € 5 miljard.
 

Lees meer op de website van het RVO