SEEH voor eigenaar én bewoner

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De SEEH voor eigenaar én bewoner stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Let op:
De SEEH vervalt per 31 december 2020 voor woningeigenaren. Voor VVE loopt deze nog even door. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid. Meer informatie is terug te op de webstie van de RVO.


 

Website RVO Meer over ISDE