SEEH voor eigenaar én bewoner

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats. Dit betekent dat u als eigenaar én bewoner de subsidie vanaf 2 september 2019 kunt aanvragen.

De SEEH voor eigenaar én bewoner stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorwaarden

U komt als eigenaar én bewoner voor de SEEH in aanmerking als:

  • de bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie en
  • als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Meer informatie wordt snel bekend gemaakt en is terug te op de webstie van RVO.

(Bron: rvo.nl)
 

Website RVO