Woningbouwimpuls voor gemeenten

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen.

Het budget

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls is een budget van de Rijksoverheid van €1 miljard voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de woningbouwopgave het grootst is.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moeten projecten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten projecten minimaal 500 woningen opleveren, waarvan minstens de helft betaalbare woningen zijn voor starters en mensen met middeninkomens. Daarbij moet de bouw van woningen binnen drie jaar starten. Een onafhankelijke commissie toetst de aanvragen en brengt vervolgens advies uit aan minister Ollongren.

Indienen aanvraag

De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Het totale budget is € 1 miljard. Elk jaar worden meerdere tranches opengesteld. Gemeenten kunnen dan een aanvraag indienen. Een aankondiging van de openings- en sluitingsdatum en het budget van de tranche worden dan aangekondigd op www.rvo.nl. U kunt op dit moment geen aanvraag doen. De eerste aanvraagronde van 2020 was €347,5 miljoen en is gesloten. In september 2020 wordt bekend gemaakt welke projecten uit de eerste aanvraagronde een financiële bijdrage krijgen.

In het najaar wordt het loket Woningbouwimpuls geopend voor een tweede aanvraagronde. Ook in 2021 en de daaropvolgende jaren krijgen gemeenten opnieuw de kans om woningbouwprojecten aan te melden voor een bijdrage vanuit de impuls.

Lees meer op rijksoverheid.nl