Whitepaper: Verduurzamen van corporatiewoningen

Een waaier van uitdagingen, een mix van oplossingen

Het energetisch opwaarderen van corporatiewoningen is een complex meerjarentraject, waarbij vele strategische keuzes gemaakt moeten worden. Maar in één opzicht is het verduurzamingsproces eenvoudig: u doet het voor uw huidige én voor uw toekomstige bewoners.

Dit whitepaper behandelt het verduurzamingstraject van begin tot eind en neemt daarbij een fictieve bewoner in een fictieve woning als uitgangspunt: om welke informatie in welk stadium van het traject zit hij of zij verlegen? U krijgt concrete tips voor het verhogen van de energieprestatie van uw woningbezit, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen.