TRIAS ENERGETICA EN WONINGVERBETERING

Woningverbetering en het advies hierin zou vooral bepaald moeten worden door de Trias Energetica. Kenmerkend voor de Trias Energetica is het beperken van de vraag naar energie, de warmtebehoefte voor verwarming en warmwater, dan het zo efficiënt mogelijk opwekken van de benodigde warmte en het stimuleren van gebruik van hernieuwbare bronnen.

RAPPORTEN BOUWVISIE

Het onafhankelijke adviesbureau BouwVisie uit Ulft heeft beoordeeld wat de toepassing van een aantal ATAG-producten in de Energie-Index software berekening aan verbetering brengt. Hierbij zijn de ATAG producten gecombineerd met isolatie en ventilatiesystemen en zijn de uitkomsten gekoppeld aan het Woning Waardering Stelsel (WWS) en de (nu nog geldende) STEP subsidie.

Er is een rapport opgesteld voor zowel portiekwoningen als rij-tussenwoningen gezien de haalbaarheid van sommige technische oplossingen.
 

Rapport-EPA-2018-054-Grondgebonden-Corporatie-Maatwerk-advies Rapport-EPA-2018-054-Portiekwoningen-verhuur-EI-advies

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE

Door het gecombineerd verbeteren van de thermische schil en installaties als verwarming en ventilatie zullen de energiekosten voor de bewoners dalen. Het plaatsen van ATAG cv-ketels zal zowel in hoog- als laagtemperatuur systemen het gasverbruik doen dalen. Het gasverbruik voor tapwater zal in de meeste gevallen ook dalen. Dit komt door de extreem hoge rendementen van onze producten bij het maken van warmte voor zowel de ruimteverwarming als ook warm tapwater.
 

Contact >>