Stichting Waarborgfonds koopwoningen en HEO

De Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) geeft waarborgcertificaten uit voor nieuwbouwwoningen, gebouw door aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, die aangesloten zijn bij het SWK.

Voor de woningeigenaar geeft dit extra zekerheid en de garantie dat de woning altijd wordt afgebouwd mocht de aannemer in onvoorziene problemen komen. Naast de afbouwgarantie worden er ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de woning en de verwarmingsinstallatie. Per 1 juli 2020 gelden er nieuwe regels en deze hebben vooral betrekking op verwarming en tapwater eisen.

HEO – House Energy Optimum – is een samenwerking van 6 A-merk leveranciers in de woningbouw, die gezamenlijk een verzekerde energieprestatie afgeven, wanneer er gebouw wordt volgens het HEO-principe. De HEO nieuwbouwwoningen voldoen aan de nieuwe regelgeving/eisen van het SWK.

Verwarming

De belangrijkste wijzigingen zitten in een hogere temperatuur in een aantal verblijven van de woning. Omdat er meer en meer laag temperatuur systemen in nieuwbouwwoningen worden toegepast worden vloeren en wanden minder warm. Hierdoor wordt de oppervlakte temperatuur lager ervaren als de lichaamstemperatuur en daardoor minder comfortabel.

Ter compensatie hiervan wordt de ruimtetemperatuur een paar graden hoger gezet, bijvoorbeeld op 22-23°C. Als de verwarmingsinstallatie hier niet geschikt voor is, kan het zijn dat er fors meer energie wordt verbruikt om de woning toch warm te krijgen met als gevolg een hoge energierekening.

Daarom stelt het SWK dat de warmtevoorziening in nieuwbouwwoningen op energiezuinige manier de woning op de vastgestelde temperatuur moet krijgen.

In de tabel hieronder zijn zowel de nieuwe als de oude ruimtetemperatuur eisen te zien:

SKW eisen 2020 - Verwarming

Warm tapwater

Voor tapwater gelden ook andere richtlijnen. Nu aardgas niet meer kan worden toegepast in nieuwbouwwoningen, worden steeds vaker zgn. voorraadboilers toegepast. De warmwatervoorziening moet van te voren  worden afgestemd op hoeveel bewoners er zich in het pand ophouden. Dit bepaalt de inhoud van de toe te passen boiler. Het aantal bewoners wordt vastgesteld aan het aantal slaapkamers + 1.

In de tabel wordt weergegeven hoe groot de boiler minimaal moet zijn.

SKW eisen 2020 - Warm tapwater

In gesprek met ons over de nieuwe SWK eisen?

Stuur een een e-mail naar info@atagverwarming.nl of vul het contactformulier in

Contactformulier