Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen voor verhuurders

In vervolg op het Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten, stelt het Rijk subsidie beschikbaar; de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Hiermee kunnen Woningcorporaties op korte termijn al stappen zetten door woningen te laten aansluiten op een warmtenet. De huurwoning gebruikt na de uitvoering in elk geval geen aardgas meer. Deze regeling gaat in op 1 mei 2020.

Zijn de woningen al aangesloten op een warmtenet, maar wordt nog wel aardgas gebruikt voor warm tapwater en/of om te koken? Ook dan kunt u de subsidie SAH aanvragen.

De CO2-uitstoot daalt, terwijl de woonlasten voor huurders niet stijgen door deze maatregelen.

Extra comfort met warmtenet

Warmtenetten maken het mogelijk om woningen aardgasvrij te maken. Om extra comfort te krijgen in de tapwatervoorziening kan dit worden uitgebreid met een warmtepompboiler. De warmtepompboiler is hèt antwoord hoe een (corporatie)woning kan beschikken over veel warm tapwater op een energiezuinige en duurzame manier.

In Nederland biedt Ariston dit aan met de nieuwe productlijn warmtepompboilers Nuos en Lydos. De Ariston warmtepompboiler maakt gebruik van de buiten- en/of binnenlucht en is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Voor minimaal elektriciteitsverbruik en maximale CO2-reductie en een verlaging van de Energie-Index.

Meer over de warmtepompboilers

Voorwaarden SAH

U komt als verhuurder in aanmerking voor een bijdrage uit de SAH als u voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:
 
  • De huurwoning is na de aanpassingen helemaal aardgasvrij. Alle warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater komt de woning binnen via een warmtenet. Ook is er dan geen gas in de woning meer nodig om te koken.
  • Alle bestaande huurwoningen komen in aanmerking (onder en boven de huurliberalisatiegrens). Woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een bouwvergunning is aangevraagd zijn uitgezonderd. Deze moeten namelijk al aardgasvrij worden gebouwd.
  • De huurwoning moet de afgelopen 24 maanden minimaal 3 maanden achter elkaar zijn verhuurd.

Let op: dit zijn niet de enige voorwaarden. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Website RVO