SCIOS inspectie en onderhoud

Onderhoud aan 100kW of grotere installaties (SCIOS)
De wettelijke eisen ten aanzien van een veilige, zuinige en bedrijfszekere installatie zijn van toepassing op het installatievermogen groter dan 100 kW nominaal vermogen. De minimale eisen zijn vastgelegd in de SCIOS certificatie, die als basis dient voor de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan uw verwarmingsinstallaties.

Vraag het prijsoverzicht van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan via de Technische Servicedesk: 0544 - 391 777 kies optie 2.

Wat omvat de Eerste of Bijzonder Inspectie (EBI)?

 • Het controleren, indien noodzakelijk het afstellen van de verbranding.
 • Het maken van een compleet stookrapport.
 • Het beoordelen van de installatie en stookruimte exclusief bouwkundige constructie
 • Het toetsen van de installatiegegevens aan de voorschriften.
 • Het beoordelen aan de hand van visuele waarneming en metingen aan de ketel of het onderhoud kwalitatief goed is uitgevoerd.
 • Opstellen basisverslag.
 • Vaststellen grenswaarden
 • Vaststellen onderhoud- en inspectiefrequentie.
Rapportage:
 • Het opstellen van een Basisverslag
 • Het afgeven van een verklaring van inspectie.

Wat omvat de Periodieke Inspectie (PI)?

 • Het controleren, indien noodzakelijk het afstellen van de verbranding
 • Het maken van een compleet stookrapport
 • Het beoordelen van de installatie en stookruimte exclusief de bouwkundige constructie
 • Het toetsen van de installatiegegevens aan de voorschriften
 • Het beoordelen aan de hand van visuele waarneming en metingen aan de ketel of het onderhoud kwalitatief goed is uitgevoerd.
Rapportage:
 • Het opstellen van een inspectieverslag
 • Het afgeven van een verklaring van Inspectie

Wat omvat Periodiek Onderhoud (PO)?

 • Controle brander op vervuiling. Eventueel reinigen
 • Vervangen afdichting brander (voor ATAG ketels zijn de pakkingen in de prijs inbegrepen)
 • Controle ionisatie-/ontstekingselectrode
 • Reiniging buizenblok (droog)
 • Controle ionisatiestroom
 • Controle CO2 en afstelling
 • Optische controle ontluchter
 • Optische controle overstort
 • Optische controle condensbak
 • Controle ventilator op basis van luchtopbrengst
 • Controle parameters
 • Reiniging sifon en sifonpijp
Indien er vervangingsonderdelen nodig zijn worden deze separaat aan u berekend.

Gecombineerde Periodieke Inspectie en Periodiek Onderhoud (PI/PO)

Deze combinatie omvat dezelfde werkzaamheden als bij individuele PI en PO.

Vraag het prijsoverzicht van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan via de Technische Servicedesk: 0544 - 391 777 kies optie 2.