Collectorlegservice

Wat is het?
De collectorlegservice is een aanvullende dienst waar ATAG SelectDealers gebruik van kunnen maken bij verkoop van een ATAG Zonneboilersysteem. De collectorlegservice neemt het plaatsen van de zonnecollectoren volledig over. De installateur hoeft niet zelf het dak meer op om e.e.a. te installeren en speciale hulpmiddelen te huren, dan wel aan te schaffen.

Een externe partij - Epoint Energy Systems - zorgt voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden.

Wie voert het uit?
Epoint Energy Systems, dhr. Wilco Wassink
Minervum 7360, 4817 ZH Breda
T 085-02125544
E planning@epoint-energysystems.nl
 

Hoe werkt het?
De ATAG SelectDealer neemt zelf contact op met de uitvoerende partij Epoint Energy Systems. Samen wordt een afspraak gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de uiteindelijke prijs. De ATAG SelectDealer gaat een zakelijke verbinding aan met Epoint Energy Systems en niet met ATAG Verwarming.

Wat zijn de kosten van de Collectorlegservice?
Epoint Energy Systems voert de werkzaamheden uit tegen vastgestelde prijzen.
Deze tarieven zijn op te vragen bij de ATAG Verkoop Binnendienst of de ATAG Technische Helpdesk.

Welke werkzaamheden zijn inbegrepen?

 • Verwijderen van de dakpannen bij een indaksysteem;
 • Plaatsen en monteren van de collector tot een goothoogte van max. 5,5 meter;
 • Waterdicht inwerken van de collector;
 • Naar binnenvoeren van de collectorleidingen en sensor;
 • Gebruik van eigen PBM's, de Persoonlijke Beschermings Middelen;
 • Garantie Buitendeel: 5 jaar.
Aanvullende voorwaarden
 • Bij opdracht gaat de opdrachtgevende partij akkoord met de algemene voorwaarden van Epoint Energy Systems;
 • Het afvalmateriaal - zoals dakpannen en/of eventueel hout - wordt NIET meegenomen na de werkzaamheden;
 • De materialen dienen op de montagedatum om 08.00 uur op de locatie aanwezig te zijn;
 • Bij opdracht verplicht de opdrachtgevende partij (lees: de W/E-installateur) zich een schriftelijke opdrachtbevestiging te sturen naar Epoint Energy Systems;
 • De locatie moet - via een verhard pad - met ladders en/of ladderlift bereikbaar zijn.