Renovatie

Renoveren is het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk.

Wettelijke eisen

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij renovaties. Onderstaande uiteenzetting is een samenvatting van de wettelijke eisen voor renovaties in het Bouwbesluit. Voor de formele wettekst en toelichtingen gaat u naar www.bouwbesluitonline.nl.

Wettelijke eisen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan:
  • Renovatie
  • Renovatie met vernieuwen of vervangen van isolatielagen
  • Ingrijpende renovatie
  • Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

 

Meer over "Verduurzamen"

Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

Een (gedeeltelijke) vernieuwing, verandering of vergroting van het technisch bouwsysteem (installatie) systeemrendementen (artikel 6.55 Bb, tabel 6.55). Met als eisen:
  • Verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal - 0,71
  • Verwarmingssysteem overige functies, niet lokaal - 0,65
  • Lokaal verwarmingssysteem - 0,63
  • Warmtapwatersysteem - 0,29
  • Koelsysteem - 0,75
  • Ventilatiesysteem met ventilatorcapaciteit>5000 m3/h, uitgedrukt in 2,50W/(dm3/s)

Een ingrijpende renovatie is het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk, als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Er is sprake van een ingrijpende renovatie indien meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil (bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

Project met passiefwoningen Den Ham

Er zijn legio van mogelijkheden een woning ten tijde van renovatie te verduurzamen.

Wij tonen u graag een voorbeeld van een toepassing van ATAG ALEC (ATAG Low Energy Concept); een duurzame energie-oplossing die nog een stap verder gaat. Het ATAG Low Energy Concept is een koppeling van een HR cv-ketel met een zonneboiler en zonnecollectoren. Het hybride systeem gebruikt zonne-energie voor verwarming én warm tapwater.

 

Dankzij het energie-opslagvat (opslag van zonnewarmte en restwarmte CV) kan dit systeem kleine vermogens (vanaf 500W) afgeven aan het afgiftesysteem, zonder concessies te doen aan het comfort in de woning.

 

Passiefwoningen ATAG ALEC systeem