Stilste in zijn klasse

Een warmtepomp is een logische stap naar duurzaam verwarmen. De gasmeter loopt minder hard op of er is helemaal geen sprake meer van een gasrekening. Er verschijnen in de media allerlei berichten over geluidsniveau van de warmtepompen. Is dit de waarheid en wat zijn de feiten?

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Iedere warmtepomp maakt geluid. Maar algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Een feit is wel dat er sprake is van omgevingsgeluid. Of dit storend is? Dat is de vraag.

Neemt niet weg dat bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M serie er veel aandacht is besteed aan het zoveel wegnemen van geluid.

Het geluidsniveau van de ATAG Energion M serie is te vergelijken met geluid dat je hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met een zacht spelende radio (40 dB) en een normaal gesprek (60 dB) in. Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden. 
 

Geluidsbeperkende maatregelen

De buitenunits van de ATAG Energion M serie hebben een stille werking dankzij het speciaal gevormde  - geluid reducerende - ventilatorblad. Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De combinatie van het ventilatorblad en de compressor draaien in zgn. ‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en –trillingen worden afgevlakt.

Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid.

Meer over ATAG Energion M warmtepompen

Persoonlijk advies

Graag denken we met u mee om tot de juiste duurzame oplossing te komen. We maken een advies op maat die volledig aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Advies aanvragen