Energietransitie en verduurzaming bij woningcorporaties

Tijdens de energietransitie staan woningcorporaties voor grote uitdagingen:
 
 • in 2021 dient de Nederlandse woningvoorraad een gemiddelde energielabel B te hebben.
 • en in 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn.
Om bovenstaande te realiseren, moeten zij bedenken hoe ze hun woningbestanden verduurzamen. Tegelijkertijd mogen zij het belang van alle bewoners niet vergeten: corporaties moeten hen overtuigen van de voordelen en het belang laten inzien om met energiebesparing aan de slag te gaan. Kortom, de opgave is divers.

Elke wijk is verschillend. Daarom is er geen kant-en-klare oplossing is voor alle situaties. Specifieke oplossingen voor nieuwbouw en renovatie zijn noodzakelijk waarbij de uitdaging niet enkel ligt in het verhogen van het wooncomfort, maar ook in het verlagen van de woonlasten.
 

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

ATAG heeft veel ervaring als het gaat om het energiezuinig verduurzamen van de woningvoorraad in samenwerking met woningcorporaties. Samen kijken we welke duurzaamheidsstap de beste oplossing biedt. Oplossing voor nu én voor een duurzame toekomst.

Vrijblijvend advies aanvragen

De rol van de corporatie in de energietransitie

Zo’n 4 miljoen mensen wonen in 2,3 miljoen huurwoningen van woningcorporaties. Deze corporaties dragen zorg voor acceptabele huurbedragen en hebben oog voor hun persoonlijke situatie: zo zorgen zij niet alleen voor een fijne woning, maar houden zij ook rekening met de straat, de buurt en de wijk. Daarom dragen corporates de verantwoordelijkheid om wijken en buurten leefbaar te houden, waarbij de hulp wordt gevraagd van overige partijen en bewoners.

De overheid ziet bij woningcoporaties een voortrekkersrol in:

 • woonlastenneutraliteit oftewel, het gelijk blijven van de maandelijkse lasten voor energie, hypotheek of huur;
 • uitbreiding van het initiatiefrecht van huurders voor onder andere verduurzamingsmaatregelen;
 • aanpassing van het huurpuntenstelsel;
 • en verduurzaming, waardoor de overheid alle zeilen bijzet om de corporaties te stimuleren om te verduurzamen.

Waarom ATAG als uw langetermijnpartner?

ATAG helpt woningcorporaties graag. Sámen bouwen aan de stad vergroot immers de leefbaarheid in wijken. Corporaties hebben niet alleen te maken met woningbouw, maar ook met eigen kantoren, huisvesting van maatschappelijke instellingen en herinrichting van de openbare ruimte.
 
ATAG heeft veel ervaring als het gaat om het energiezuinig verduurzamen van de woningvoorraad voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met ons projectadvies op maat, gedetailleerde informatie en handige tools kijken we welke duurzaamheidsstap de beste oplossing biedt voor uw project.
 
We ondersteunen bij het realiseren van BENG en TO-juli en beschikken over een team van adviseurs en servicemonteurs voor Onderhoud en Service. Onze producten voldoen aan de nieuwe regelgeving, zodat de toepassing ervan voor uw woningbestand soepel verloopt.

Ervaring uit de praktijk | Nieuwbouw van aardbevingsbestendige woningen

De Hamplaats in Ten Boer betreft een vernieuwbouwproject van 24 aardbevingsbestendige woningen, die de stap maakten van verwarmen met aardgas naar all-electric. In 2019 zijn de bestaande woningen gesloopt en in 2020 zijn de nieuwe woningen opgeleverd.
 
Wat maakt dit project succesvol?

 • De bewoners maakten zelf een voorstel voor hun nieuwe woning
 • Afstemming van pre-engineering tot daadwerkelijke uitrol leidde tot een concept waar bewoners comfortabel en duurzaam wonen tegen lage verwarmingskosten
 • De keuze is bepaald op basis van goede en kosten efficiënte werking naast onderhouds- en bedieningsgemak
Er is gekeken naar voldoende plaatsingsmogelijkheden voor de verwarmingsinstallatie: compact binnen én buiten

Whitepapers over energietransitie en duurzaamheid

We bieden een aantal whitepapers met gedetailleerd informatie over verduurzamingstrajecten die woningcorporaties doorlopen. Van een checklist met concrete tips voor het verhogen van de energieprestatie tot een whitepaper dat een verduurzamingstraject behandeld van begin tot eind waar bij een fictieve bewoner in een fictieve woning als uitgangspunt is genomen.

Toekomst van verwarmen in vier duurzaamheidsstappen

In het whitepaper de toekomst van verwarmen in vier duurzaamheidsstappen leest u welke rol aardgas heeft in de energietransitie en welke andere stappen ingezet kunnen worden om tot optimale routes naar CO2-neutraal te komen.

Whitepaper aanvragen

Checklist: Verduurzaming corporatievastgoed

Hoe kunt u uw woningbezit verduurzamen?
Wij geven in deze checklist concrete tips voor het verhogen van de energieprestatie.

Checklist aanvragen

Verduurzamen van corporatiewoningen

Een waaier van uitdagingen, een mix van oplossingen. Dit whitepaper behandelt het verduurzamingstraject van begin tot eind en neemt daarbij een fictieve bewoner in een fictieve woning als uitgangspunt.

Whitepaper aanvragen

Besparende en toekomstbestendige warmteoplossingen voor de vervangingsmarkt en nieuwbouw

Hoe verduurzaamt u het complete woningbestand van uw corporate? Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar:

Hybride warmtepompen voor vervangingsmarkt

Met een hybride warmtepomp bespaart een huishouden direct op CO2  en verbetert het energielabel. Een hybride warmtepomp wordt veelal toegepast in combinatie met een CV-ketel. Ideaal wanneer de bewoner een jonge CV-ketel heeft en daardoor voorlopig nog niet aan vervanging toe is.
 
De hybride warmtepomp biedt een uitkomst voor woningcorporaties:
 
 • Niet elke woning is namelijk geschikt voor volledig aardgasvrije verwarmingssystemen. Dit is bijvoorbeeld lastig bij woningen die de afgelopen jaren al verbeterd zijn naar label B of beter.
 • Ook is vaak nog onduidelijk welke warmtevoorziening in de toekomst het best uit de bus komt.
Om in deze segmenten nu al CO2 te besparen, is de hybride warmtepomp een betaalbare en eenvoudige oplossing. Daarnaast profiteert de bewoner van een lagere energierekening en wordt hij beschermd tegen toekomstige stijgingen van de gasprijs.
 

Meer over hybride verwarmen

All-electric voor nieuwbouw

Nieuwe woningen worden sinds 2018 niet meer aangesloten op aardgas. In plaats daarvan worden woningen uitgerust met alternatieve verwarmingsystemen zoals een warmtepomp.

In dit segment is het een uitstekende keuze om te kijken naar een all-electric warmtepomp. Nieuwe woningen zijn namelijk all-electric ready gebouwd en voorzien van hoge mate van isolatie. Bovendien profiteren bewoners van een lage woonlast, leveren de woningcorporateis een bijdrage aan de gezamelijke duurzaamheidsdoelstellingen van woningcorporaties en zijn de woningen zijn klaar voor de toekomst.

Meer over all-electric verwarmen

Vraag persoonlijk advies aan voor uw project

ATAG denkt met u mee om tot de juiste duurzame oplossing te komen voor uw project. Soms heeft u behoefte aan een op maat gemaakt advies of een bezoek van één van onze adviseurs. Onze adviseurs staan graag voor u klaar. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Neem contact op