Wat als de ATAG One app geen verbinding maakt met de ATAG One thermostaat?

Check in de ATAG One app of er nog verbinding is met wifi. Je ziet dit door het wifi symbool rechtsboven wit is. Een grijs wifi symbool betekent dat er geen wifi signaal gevonden is. Probeer het wifi-signaal te herstellen door te kijken of er in de ruimte waar je je bevindt een wifi signaal is. Schakel evt. de router aan/uit en evt. ook de wifi verbinding op de smartphone/tablet.

Of

De ATAG One app vindt geen gekoppelde ATAG One thermostaat:
Klik dan in het beginscherm van de ATAG One app op het woord One en de app zal opnieuw naar de ATAG One thermostaat zoeken waar hij verbinding mee kan maken.

Op de ATAG One thermostaat zelf:
Check het netwerk via ’Instellingen’ --> ’Netwerk’

Alle functies die direct op de ATAG One beschikbaar staan blijven op de ATAG One zelf operationeel.