Solo-ketel

Met een Solo-ketel kiest je klant voor alle comfort die verwarming kan bieden. Een Solo-ketel is geschikt voor situaties waar geen behoefte bestaat aan warm tapwater. Wil je klant in de toekomst alsnog een boiler koppelen aan de ATAG Solo-ketel, dan is dit geen enkel probleem.