Geluidseisen van de warmtepomp

Lucht/water warmtepompen spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Daarom is de verwachting dat de verkoop van warmtepompen blijft doorgroeien in de komende jaren. Maar door het geluid dat deze warmtepompen maken, worden er extra eisen gesteld aan de kwaliteit en plaatsing.

Per 1 april 2021 gelden er nieuwe geluidseisen voor nieuw te plaatsen, buiten opgestelde installaties voor warmte of koude opwekking. Hiermee wil de overheid buren bescherming bieden tegen geluidsoverlast van warmtepompinstallaties. Deze wijzingen zijn opgenomen in het vernieuwde Bouwbesluit 2012. Wat de gevolgen zijn voor jou als installateur, lees je in dit artikel en meer in het whitepaper ‘ATAG ENERGION M Warmtepompen en geluid' dat binnenkort verschijnt.

Op deze pagina vind je meer informatie:

Toelichting op de geluidseisen van de warmtepomp (Bouwbesluit, 2021)

Bij de nieuwe geluidseis gaat het van een buitenunit van de warmtepomp die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren in de avond van 19.00 uur tot 07.00 uur. Deze landelijke geluidsnorm beschermt buren beter tegen geluid van warmtepompen en bevordert de ontwikkeling van stillere warmtepompen.

Dit betekent dat jij als installateur de buitenunit van de warmtepomp juist moet positioneren. Denk hierbij aan voldoende afstand of afscherming om de genoemde waardes op de erfgrens niet te overschrijden.

Rekentool van het ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties (BZK) heeft een rekentool opgesteld. Deze rekentool gaat uit van verschillende situaties waarin een buitenunit wordt toegepast. Het geeft aan wat de maximale geluidsvermogenniveau van de buitenunit mag zijn overdag (07.00-19.00 uur) en in de avond en nacht (19.00-07.00 uur).

Naar de rekentool

Hoe voldoe je aan de gestelde eisen?

De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. Warmtepompen voldoen doorgaans namelijk niet aan de 40 dB eis. Neem daarom maatregelen om de 40 dB niet te overschrijden.
 
Wij geven enkele tips om aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit 2012 te voldoen:

Installeer de juiste warmtepomp
Het is van groot belang dat de warmtepomp precies het juiste vermogen heeft voor de hoogste efficiëntie. Hiervoor is een goede dimensionering essentieel.

Kies de beste opstellingsplaats
De locatie waar je de warmtepomp installeert, is erg belangrijk. Plaats de warmtepomp bijvoorbeeld niet in een hoek.

Demping of afscherming van het geluid
Als laatst demp je geluid met geluiddempende of isolerende maatregelen om aan de geluidseisen te voldoen. Denk hierbij aan een omkasting van de buitenunit of het plaatsen van geluidswering met goede geluidsisolerende en -absorberende eigenschappen.

Roy Janssen, manager PM bij ATAG

 “De juiste opstelplaats voor de buitenunit is vaak een compromis. Het is vooral belangrijk dat de lucht vrij kan stromen. Daarnaast moet worden gekeken naar de woning. Waar zitten de ramen? En hoe zit het met de buren? Dat is allemaal nodig om de optimale locatie te vinden.”

  Whitepaper 'ATAG ENERGION M Warmtepompen en geluid'

  Ons whitepaper 'Warmtepomp & Geluid’ geeft je meer informatie over:

  • de inhoud van de nieuwe wetgeving;
  • een toelichting op een aantal begrippen;
  • verdere verdieping van de materie; en
  • een beknopte handleiding voor de nieuwe rekentool die ontwikkeld is door de Rijksoverheid.

  Ook gaan we in op het dempen en afschermen van geluid bij de toepassing van ATAG warmtepompen, zodat de installatie voldoet aan de nieuwe geluidseisen.

  Vraag het whitepaper hieronder aan.

  Meer advies over de warmtepomp?

  Vraag dit direct aan uw ATAG Adviseur

  Neem contact op