TECHNO INFO 1-2023: Diëlektrische koppelingen (isolatiekoppelingen) bij staal geëmailleerde boilers

In deze Techno Info nieuwsbrief vind je informatie over het nut van diëlektrische koppelingen (isolatiekoppelingen) in combinatie met de staal geëmailleerde Energion boilers en warmtepompboilers.

Deze technische informatie is van toepassing op onderstaande ATAG producten

3060451 ENERGION CBS 180e, staal geëmailleerde boiler
3060704 ENERGION CBS 200e, staal geëmailleerde boiler 
3060705 ENERGION CBS 300e, staal geëmailleerde boiler
3060706 ENERGION CBS 450e, staal geëmailleerde boiler
3060345 ENERGION CBS 300e, staal geëmailleerde boiler
3069809 ENERGION Nuos Plus 200, staal geëmailleerde (warmtepomp-)boiler
3069810 ENERGION Nuos Plus 250, staal geëmailleerde (warmtepomp-)boiler
3069811 ENERGION Nuos Plus 250 Sys, staal geëmailleerde (warmtepomp-)boiler
3069812 ENERGION Nuos Plus 250 Twin Sys, staal geëmailleerde (warmtepomp-)boiler
3629127 ENERGION Lydos Hybrid, staal geëmailleerde (warmtepomp-)boiler
 

Toelichting

Met de introductie van de ENERGION warmtepompen en warmtepompboilers zijn ook de staal geëmailleerde boilers geïntroduceerd.
Voor de warmtapwaterbereiding zijn alle bovengenoemde producten voorzien van een actieve- en passieve anode. Deze bieden bescherming tegen corrosie mocht er een kleine beschadiging plaatsvinden aan het geëmailleerd oppervlak dat in contact staat met sanitair water. BELANGRIJK: Het gaat dus niet om de cv-leidingen en aansluitingen!

Deze anoden zijn gedimensioneerd per boilergrootte zodat ze de boilerwand kunnen beschermen inclusief de aansluitleidingen. Echter het maximaal te beschermen oppervlak (boilerwand + aansluitleidingen) dat in contact staat met het tapwater, is gelimiteerd.

Aansluiten op koper leidingwerk vereist aandacht

Als deze boilers sanitairzijdig (warm-, koud en eventueel circulatiezijdig) met koper leidingwerk worden aangesloten, kan deze totale oppervlakte (boilerwand, aansluitleidingen + koperleidingwerk) al snel te groot worden voor de actieve anode en zal de bescherming wegvallen. Om de oppervlakte terug te brengen, waarbij de bescherming door de actieve anode weer gegarandeerd is, dient er een galvanische scheiding te worden aangebracht aan alle sanitaire verbindingen (warm-, koud en eventueel circulatie zijdig) direct aan de boiler.

Wat is een galvanische scheiding?

Een voorbeeld van een galvanische scheiding is een nylon koppeling. Van deze koppelingen worden er standaard twee meegeleverd bij de ENERGION LYDOS en ENERGION NUOS PLUS warmtepompboiler.

BELANGRIJK: Bij de ENERGION CBS boilers worden deze niet standaard meegeleverd!

Kunststof leidingen

Indien mogelijk, gebruik dus (aansluit-)materiaal dat niet elektrisch geleidend is tussen de staal geëmailleerde boiler met stalen aansluitingen én het koper leidingwerk.

Een andere mogelijkheid is het toepassen van flexibele slangen met RVS omvlechting en EPDM binnenkant of AluPex leidingen. Deze hebben dezelfde werking als de galvanische afscheidingen.

Wat zijn de gevolgen wanneer deze galvanische scheiding niet wordt toegepast?

Als er toch (galvanische) corrosie heeft plaatsgevonden, zal dit binnen enkele weken tot 1-2 maanden leiden tot een verkleuring van warm tapwater.

Wanneer de boiler een tijdje niet is gebruikt, zal er bij het tappen van warmwater een korte tijd een roodbruine verkleuring (ijzeroxide) van het water te zien zijn.

Dit corrosieproces kan gestopt worden door de koppeling te reinigen, het residu ijzeroxide (roodbruin) weg te nemen en de galvische scheiding aan te brengen.

De gevolgen van het niet toepassen van een galvanische scheiding

Het ATAG assortiment diëlektrische koppelingen

In het ATAG assortiment zijn de volgende diëlektrische koppelingen te bestellen:
art.nr. 3078262            1" diëlektrische koppelingen (2 stuks)

 

art.nr. 65118634         ¾" diëlektrische (kunststof) koppelingen (2 stuks)
art.nr. 65116403        
½” diëlektrische (kunststof) koppelingen (2 stuks)

Samengevat

Om het risico op corrosie tot een minimum te beperken moeten bij toepassingen van staal geëmailleerde boilers, die aangesloten worden op koper leidingwerk, galvanische scheidingen worden aangebracht.