Wat is de ISDE subsidie?

ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door RVO, gericht op investeringen in het duurzaam opwekken van energie, het produceren van duurzame energie, energiebesparing en aansluitingen op een warmtenet.

De huidige ISDE biedt een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf januari 2021 wordt de subsidie uitgebreid en kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Alle ATAG zonlichtsystemen (zonneboilers én zonneboilercombi's) en warmtepompen komen voor deze subsidie in aanmerking. Afhankelijk van de opbrengst van het systeem is het subsidiebedrag max. € 2.316,- incl. BTW op zonlichtsystemen en max € 2.400,- incl. BTW op warmtepompen.

Meer informatie over de ISDE Verduurzaming staat op de website van RVO.

ISDE subsidies op ATAG zonlichtsystemen ISDE subsidies op ATAG warmtepompen