ATAG, Passie voor duurzaam

De cv-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen, waarin een warmtepomp het grootste deel van de verwarming voor haar rekening zal nemen. De cv-ketel ondersteunt slechts in die gevallen, wanneer er een verhoogde warm water behoefte is, dan wel extra warmte noodzakelijk is bij strenge vorstperioden.
 

 
Op deze manier is er minder aardgas noodzakelijk en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. ATAG CV-ketels zijn geschikt om in combinatie met een zgn. hybride warmtepomp je woning te verwarmen. Er leven veel vragen en er bestaan veel onduidelijkheden rondom de cv-ketel en de toepassing hiervan op korte termijn. Daarom hebben we een aantal zaken op een rij gezet:
 

Is in 2021 de cv-ketel taboe in de Nederlandse woningen?

De cv-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen, waarin een warmtepomp het grootste deel van de verwarming voor haar rekening zal nemen. De cv-ketel ondersteunt slechts in die gevallen, wanneer er een verhoogde warm water behoefte is, dan wel extra warmte noodzakelijk is bij strenge vorstperioden. Op deze manier wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

De cv-ketel blijft dus bestaan?

 Jazeker, alleen deze gaat samenwerken met een hybride warmtepomp. CV-ketels zijn dus niet taboe, gaan alleen in combinatie met een warmtepomp zorgen voor de verwarming en warm water van de woning.

Wat is de rol van ATAG hierin?

Als lid van de brancheorganisatie VFK – de vereniging van ketel fabrikanten - zal ATAG maximaal inzetten op het realiseren van duurzame comfortabele hybride verwarmingssystemen. Op deze manier zal een versnelde verduurzaming  van de warmtevraag van de Nederlandse woningvoorraad plaatsvinden. Alleen zo kunnen we snel  naar een CO2-neutrale leefomgeving gaan

Waarom hybride verwarmingssystemen?

Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen  in de energietransitie. Nederland volledig ‘omzetten’ naar All-Electric is – lettend op de huidige omstandigheden – nu nog niet mogelijk. Dit levert problemen op in de energievoorziening, aangezien het bestaande elektriciteitsnetwerk op dit moment nog niet beschikt over de juiste capaciteit.

Welke warmtepomp adviseert ATAG in combinatie met de cv-ketels tot het moment dat de eigen lucht/water warmtepomp beschikbaar is?

ATAG cv-ketels zijn 'warmtepomp-ready' en kunnen in principe samenwerken met elke hybride warmtepomp. ATAG heeft praktijkervaring met de Techneco Elga lucht-water (hybride) warmtepomp en met de Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp.

Hoe wij het zien

Wij maken geen vooringenomen keuze vwb energiedrager en techniek, maar het meest belangrijke van de ‘van gas los discussie’ is dat ATAG een keuze maakt op basis van een maximale reductie van de CO2 uitstoot tegen minimale kosten. Van bron tot gebruiker. En hierbij wordt geen enkele samenwerking tussen energievormen uitgesloten. Alleen op deze manier is het mogelijk om ‘vol gas naar CO2 neutraal’ te gaan.