Financiële en fiscale subsidie voor duurzaam vastgoed in 2020

De overheid stimuleert de industrie om de omslag naar CO₂-neutraal te maken met diverse subsidies voor milieu-innovatie en energiebesparing. We hebben de belangrijkste regelingen voor u op een rij gezet, inclusief de financiële of fiscale voordelen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie - SDE++

Vanaf 2020 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Waar de regeling zich voorheen vooral richtte op duurzame energieproductie, wordt de nadruk vanaf 2020 gelegd op CO2-reductie. Deze verruimde regeling heet SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie.

Voor de SDE++ ontvangt u een geldelijke exploitatiesubsidie voor de onrendabele top van duurzame energieproductie en CO2-reducerende technieken. De openstelling is in het najaar van 2020 en verloopt in fases met verschillende subsidiebedragen en voorwaarden. Het beschikbare budget bedraagt € 5 miljard.

Meer informatie over SDE++

Investeringssubsidie Duurzame Energie - ISDE

De overheid verstrekt sinds 2016 de zogenaamde Investeringssubsidie duurzame energie ISDE om te besparen op energie en de uitstoot van CO₂ terug te dringen. Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een zonneboiler en een warmtepomp. Investeer je bijvoorbeeld in een lucht-waterwarmtepomp van 50 kW dan bedraagt de subsidie maximaal € 6.000. Nieuwbouw en biomassaketels komen vanaf 2020 niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie. Alle ATAG zonlichtsystemen en warmtepompen komen voor de subsidie in aanmerking. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de opbrengst van het systeem.

Meer informatie over de ISDE

Energie-Investeringsaftrek - EIA

De EIA is een fiscale subsidie voor energiezuinige voorzieningen of installaties. Het nettovoordeel bedraagt 11,25% van de gemaakte kosten. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen natuurlijk voor een lagere energierekening.

Meer informatie over de EIA

Milieu-investeringsaftrek - MIA

Investeer je in nieuwbouw of renovatie met bijvoorbeeld het duurzaamheidskeurmerk BREEAM Excellent, dan kunt u profiteren van de MIA. De netto subsidie bedraagt dan 3,375% van de gebouwkosten. Gaat u nog een stap verder en bouwt u volgens het keurmerk BREEAM Outstanding, dan bedraagt de subsidie zelfs 6,75% met een maximum van € 25.000.000.

Een categorie voor circulaire gebouwen biedt nieuwe kansen om duurzaamheidsambities voor een circulaire economie na te streven. In deze categorie kan het netto subsidievoordeel oplopen tot 9% van de gebouwkosten. Voor circulaire gebouwen met industriefunctie is het nettovoordeel 6,75%.

Meer informatie over de MIA

Regeling Renovatieversneller

Wilt u renovatieprojecten stimuleren door vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie? Doet u dat door de verduurzaming van woningen en door het realiseren van kostenreductie over de hele renovatieketen door toepassing van pakketten van standaardmaatregelen? Maak dan gebruik van de regeling Renovatieversneller die 29 juni jl. van start is gegaan. Deze subsidieregeling is bedoeld om huurwoningen beter, sneller en betaalbaar te verduurzamen en zo een bijdrage te leveren aan de eigen ambities van woningcorporaties, beleggers en marktpartijen én aan de verplichtingen uit het Klimaatakkoord.
 
De regeling is onderdeel van het programma Renovatieversneller. De regeling is er om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders te helpen met het verduurzamen van hun woningen. De aanbieders zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten. Onder woningeigenaren verstaan we woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren.
 

Meer informatie over de Renovatieversneller

Regeling Groenprojecten

Naast bovenstaande subsidies biedt een groenfinanciering ook kansen. De Regeling Groenprojecten is een samenwerking waarbij de overheid ‘groene’ spaarders en beleggers belastingvoordeel geeft, waardoor banken weer een extra laag rentetarief kunnen bieden bij leningen aan groene investeerders. Als investeerder moet u voldoen aan de eisen van Regeling groenprojecten om een groenverklaring te verkrijgen. Gebouwen met een groenverklaring komen vanaf 2019 helaas niet meer automatisch in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek.

Meer informatie over de Groenfinanciering

Klimaatakkoord, Urgenda-zaak en energielabel-C-plicht voor kantoren bepalen subsidielandschap

De hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord bevestigen de ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving: structureel meer gebouwen van het gas af, een verschuiving van de energiebelasting en aantrekkelijker maken van isolatie. Kantoren moeten vanaf 2023 een verplicht energielabel C hebben en woningcorporaties zijn op weg naar gemiddeld energielabel B in 2021.

De uitspraak in de Urgenda-zaak bracht CO2-reductie in 2020 hoog op de agenda. Daarnaast komt de ambitie voor een volledig circulaire economie in 2050 in steeds meer beleidsplannen naar voren en dat biedt nieuwe kansen voor subsidie.

Persoonlijk advies aanvragen

Persoonlijk advies over de inzet van de subsidies of regelingen voor uw project? ATAG denkt graag met u mee om te komen tot de beste oplossing voor uw project.

Advies aanvragen