Het grootschalig verduurzamen van woningen

In 2050 CO2-neutraal. De uitdaging aan ons allen om hier vorm aan te geven. Hierbij zijn specifieke oplossingen voor nieuwbouw en renovatie als ook voor utiliteit en industrie noodzakelijk. Welke duurzaamheidsstap past bij uw nieuwbouwproject of woningbestand?

Is verwarming met aardgas nog steeds de oplossing of is de combinatie met een warmtepompboiler voor nu de logische stap naar duurzaam verwarmen? Of is het project meer geschikt voor hybride warmteoplossingen of kan meteen de stap gemaakt worden naar all-electric verwarmen? Voor elke duurzaamheidsstap geldt dat er meerdere wegen zijn die leiden naar CO2-neutraal.

Energiebesparende oplossingen op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot

ATAG maakt de keuze voor een verwarmingssysteem op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om met energiebesparende oplossingen de verduurzaming van Nederland en dus uw project of woningbestand te realiseren.

Samen bepalen we welke manier het beste bij u past om invulling te geven aan de gestelde eisen in het Energieakkoord. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 duurzaamheidsstappen.

De duurzaamheidsstappen volgens ATAG

1. Verwarmen met aardgas

Verwarmen met aardgas door over te stappen van een standaard CV-ketel naar een CV-ketel met tapwatertechnologie om het energieverbruik terug te dringen. Deze zgn. EC-technologie voorziet in extra hoge tapwaterrendemente en het reduceren van de Energie-Index met als gevolg een extra labelstap.

Meer over verwarmen met aardgas

2. Hybride verwarmen

Door het kiezen voor deze duurzaamheidstap wordt er geleidelijk afscheid genomen van fossiel aardgas. Vooral toepasbaar in de renovatiemarkt of als ‘tussentoepassing’ een goede keuze.

De hybride warmtepomp werkt samen met een bestaande CV-ketel en verbruikt veel minder fossiele brandstoffen en verlaagt direct de CO₂-uitstoot. Slechts wanneer het buiten te koud is om de gevraagde warmte te leveren of er extra warm water nodig is, springt de CV-ketel bij.

Meer over hybride verwarmen

3. All-electric verwarmen

In deze duurzaamheidsstap wordt de standaard CV-ketel of de hybride opstelling vervangen door een all-electric oplossing. We kijken met u mee of uw woningbestand of project geschikt is om volledig ‘all-electric’ over te gaan.

In deze stap wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd naast de reductie van de CO2-uitstoot en verbetering van het energielabel. Bovendien komen de ATAG Energion warmtepompen in aanmerking voor ISDE-subsidie.

Meer over all-electic verwarmen

Overige combinaties mogelijk

Een warmtepompboiler die zorgt voor het duurzaam verkrijgen van warm water, waarbij deze zijn energie uit de buitenlucht haalt en ook door de zon opgewekte elektriciteit kan gebruiken.

Daarnaast is er een aanzienlijke energiebesparing mogelijk in combinatie met de zon voor zowel CV als warm tapwater. De zon is een onuitputtelijk bron van licht, warmte en comfort en biedt mogelijkheden om duurzaam te verwarmen, ook wanneer de zon niet schijnt.

Meer over warmtepompboilers

ATAG's visie op duurzaamheid

Er zijn meerdere wegen die leiden naar CO₂-neutraal

ATAG onderschrijft het belang om zuinig en duurzaam met energie om te gaan en zorgt met haar verwarmingsproducten voor schone verbranding en een zeer lage CO₂-uitstoot zonder comfort in te leveren. Op deze manier is het mogelijk om met energiebesparende oplossingen de verduurzaming van Nederland en dus uw project of woningbestand te realiseren.

Wat we morgen weten, weten we vandaag nog niet. De energietransitie staat geen dag stil. Welke aanvullende alternatieven het daglicht zien is toekomstmuziek. Er zijn wat ons betreft meerdere wegen die leiden naar CO₂-neutraal in 2050. We sluiten geen enkele samenwerking tussen energievormen uit en weten ook dat aardgas ‘eindig’ is. Duurzaamheid heeft in onze ogen niets te maken met techniek, maar hoe de (duurzame) energie is opgewekt. Daarom maken we ook geen vooringenomen keuze vwb energiedrager en techniek, maar wordt onze keuze gemaakt op basis van een maximale reductie van de CO₂-uitstoot.

Whitepapers aanvragen

Bent u op zoek naar meer informatie of inspiratie op het gebied van duurzaamheid? Hieronder vindt u een overzicht van de whitepapers die wij reeds gepubliceerd hebben. Deze zijn hieronder gratis aan te vragen.

Toekomst van verwarmen in vier duurzaamheidsstappen

In het whitepaper de toekomst van verwarmen in vier duurzaamheidsstappen leest u welke rol aardgas heeft in de energietransitie en welke andere stappen ingezet kunnen worden om tot optimale routes naar CO2-neutraal te komen.

Whitepaper aanvragen

Checklist: Verduurzaming corporatievastgoed

Hoe kunt u uw woningbezit verduurzamen?
Wij geven in deze checklist concrete tips voor het verhogen van de energieprestatie.

Checklist aanvragen

Verduurzamen van corporatiewoningen

Een waaier van uitdagingen, een mix van oplossingen. Dit whitepaper behandelt het verduurzamingstraject van begin tot eind en neemt daarbij een fictieve bewoner in een fictieve woning als uitgangspunt.

Whitepaper aanvragen

Samen voor een mooie toekomst

Het doel centraal

Terug naar het centrale doel: CO₂-uitstoot naar nul. Het is van groot belang dat deze doelstelling centraal blijft staan en niet de middelen hoe te komen tot het doel.

Betaalbaar

Er ligt een enorme taak om de energietransitie betaalbaar te houden. De bestaande woningvoorraad zal er ook nog zijn in 2050.

Techniek is niet bepalend

De doelstelling moet leidend blijven en niet het denken in technieken. Zo wordt de industrie ook blijvend uitgedaagd om innovaties te blijven ontwikkelen.

Samenwerking

De Hoog Rendement techniek van CV-ketels kan niet meer verbeterd worden. Nieuwe innovatieve energieconcepten zijn nodig. Samenwerking van diverse energievormen staat hierin centraal.

Persoonlijk advies aanvragen

Welke duurzaamheidsstap het beste past voor uw situatie is op voorhand niet te zeggen elke situatie is uniek. Graag gaan we met u in gesprek om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn zodat uw woningbestand of projecten klaar zijn voor de toekomst! Onze adviseurs staan graag voor u klaar.

Advies aanvragen